Ukategorisert

/Ukategorisert

Internkontroll – et stemoderlig behandlet tema i elektrobransjen?

Hvorfor får bedrifter og andre avkorting i erstatningsbetalinger etter både brannskader og overspenningsskader, til tross for regelmessig besøk av elektrokontrollører eller elektroentreprenører?     Når bør hovedtavler etc termograferes i næringsbygg? Selvfølgelig når det er høyest belastning. Når bør landbruk termograferes? Også der når det er høyest belastning. Og når er det høyest belastning? Må det fremprovoseres, eller bør man risikovurdere for å gjennomføre kontrollene når det faktisk er forventet høyest belastning? Vi registrerer at det er grunnlag for regresskrav mot samarbeidspartnere innen elkontroll

Overspenninger – en utfordring for mange

Det er mange former for overspenninger og spesielt i disse tordenværstider er det mange som får seg en overraskelse. En god del tror at når et overspenningsvern havarerer, så mister man strømmen. Slik er det ikke. Noen små «Vinduer» viser status på overspenningsvernet, som ofte er plassert i sikringsskapet. Disse endrer farge, og man må kontrollere om disse overspenningsvern har havarert eller endret farge, for å vite om de vil fungere ved «neste overspenningspåvirkning». I noen tilfeller endres fargen fra grønt

Firmaet Brannetterforskning AS sentralt i Elektroskolens brannetterforskningskurs

En sentral koordinator i forbindelse med Elektroskolens brannetterforskningskurs er firmaet Brannetterforskning AS. Erfaringene som er erhvervet over tid i henholdsvis både Norsk Elektro – Kontroll AS og Brannetterforskning AS, er sentrale i det første pilotkurset som kjøres innen privat brannetterforskningsutdanning i Norge. Selve utdanningen tilsvarer 20 studiepoeng innen fagutdanning, og er helt unikt i både Norsk og Nordisk utdanning. Likeledes er målgruppen Elektroskolen AS henvender seg til det. I mye av brannetterforskningen som aktører har deltatt i, ser man behov for betydelig bedere

Flere og flere oppgaver for eltakstmenn gir interessante hverdag

Tilbakemeldingen fra et større antall eltakstmenn er betydelig økt aktivitet i en relativt ny profesjon. Flere sier også at bunnlinja begynner å bli hyggelig etter en noe «trang fødsel» for å bli kjent i markedet. Noen nevner omsetning i mellom 1 og nærmere 3 mill i omsetning. Felles for alle er at markedsføring står sentralt, noe som i dag ikke trenger å «koste allverden» i forbindelse med sosiale medier. Noen av oppdragstypene som nevnes er: Brannetterforskning, eltakst før salg av bolig, omfattende antall