Internkontroll – et stemoderlig behandlet tema i elektrobransjen?

//Internkontroll – et stemoderlig behandlet tema i elektrobransjen?

Hvorfor får bedrifter og andre avkorting i erstatningsbetalinger etter både brannskader og overspenningsskader, til tross for regelmessig besøk av elektrokontrollører eller elektroentreprenører?

 

 

Når bør hovedtavler etc termograferes i næringsbygg? Selvfølgelig når det er høyest belastning.

Når bør landbruk termograferes? Også der når det er høyest belastning.

Og når er det høyest belastning? Må det fremprovoseres, eller bør man risikovurdere for å gjennomføre kontrollene når det faktisk er forventet høyest belastning?

Vi registrerer at det er grunnlag for regresskrav mot samarbeidspartnere innen elkontroll til virksomheter som ikke har bidratt til at installasjonene har blitt tryggere og fått uhell i millionklassen.

 

Hvordan bør sluttkontrollen til installatør være mhp avviksbehandling? Hva risikerer han om den ikke har tilfredsstillende sporbarhet? MYE SKADET UTSTYR I ET TN NETT? HAR MANNSKAPENE KUNNSKAP OM «FLYTENDE NULLPUNKT»? FOR Å NEVNE NOE?

Elektroskolen As har registrert økende tilfeller av overspenningsskader pga «flytende nullpunkt», og er kjent med at enkelte elektroinstallatører har måttet  ta regningen selv på den type problematikk, fordi det ikke dekkes av deres ansvarsforsikring. Ofte snakk om kostnader i flere hundre tusen kroners klassen. Hvordan forebygge det, og la slik vurdering bli del av vikrsomhetens egen Internkontroll? Dagskurs for alle i elektrobransjen den 10.9.2019 der risikovurdering er sentralt.