Elektroskolens eltakstutdanning i samarbeid med Norsk Sertifisering

//Elektroskolens eltakstutdanning i samarbeid med Norsk Sertifisering

Elektroskolen tilbyr på nytt eltakstutdanning med brannetterforskning.

 

Nye retningslinjer innebærer også nytt sertifiseringsorgan, og samarbeidspartner i den sammenheng er Norsk Sertifisering AS. Vi takker for tillitten og ønsker nye og gamle aktører velkommen som sertifisert eltakstmann.

Første mulighet for sertifisering vil bli eksamen i eltakst bolig den 3.6.2022. Det legges opp til at også tidligere eltakstutøvere skal kunne ta denne eksamen med et noe kortere løp enn de som ikke har hatt eltakstutdanning tidligere fordi de tidligere utøverne allerede har vært igjennom omfattende utdanning. Mye av den nye utdanningen vil være basert på brannetterforskning fordi vi eltakstmenn ofte blir spurt om bidrag på dette segmentet. I tillegg vil tilstandsvurdering av elanlegg før salg bli viet en del oppmerksomhet for å nevne noe. Se kurskalender for spesifiserte kurs og utdanningsmuligheter i en meget givende utdanning.