Flere og flere oppgaver for eltakstmenn gir interessante hverdag

//Flere og flere oppgaver for eltakstmenn gir interessante hverdag

Tilbakemeldingen fra et større antall eltakstmenn er betydelig økt aktivitet i en relativt ny profesjon.

Flere sier også at bunnlinja begynner å bli hyggelig etter en noe «trang fødsel» for å bli kjent i markedet. Noen nevner omsetning i mellom 1 og nærmere 3 mill i omsetning.

Felles for alle er at markedsføring står sentralt, noe som i dag ikke trenger å «koste allverden» i forbindelse med sosiale medier.

Noen av oppdragstypene som nevnes er: Brannetterforskning, eltakst før salg av bolig, omfattende antall eierskiftesaker, overspenningsskader, båthavari i form av «tæring» på anoder / hjelpeanoder, kvalitetssirking av nye elanlegg, due dilligence rapporter i fob med salg av næringsbygg, oppnevnelse av retten som fagkyndig meddommer, sakkyndig vitne ++++.  Eltakstmannen som faglig byggeleder. Lista er ikke uttømmende.

Flere eltakstmenn har også tatt initiativ til å reetablere Elsikkerhetsforbundet, da behovet for organisering av faglig utvikling er etterspurt. 

På spørsmål til en relativt nyutdannet eltakstmann innen grunnleggende eltakst og skadetakst, om han syntes investeringen svarte til forventningene var svaret: «Mye mer enn det. Jeg har fått en ny faglig interesse som har bidratt til flere spennende utfordringer. Det er moro å gå på jobb, selv om arbeidsområdet nå er over hele landet». 

Det er hyggelig at Elektroskolen kan bidra til at dyktige fagfolk trives med yrket de har valgt. 

Skal du selge bolig som eksempel, anbefales på det sterkeste å få en godkjent eltakstmann, utdannet ved Elektroskolen AS  til å gjennomgå installasjonen før salg. Har du kjøpt bolig, uten at det foreligger noen tilstandsvurdering av elanlegget, anbefales en med. Sett i forhold til et elsikkerhetsperspektiv kan det være svært god investering. Tilsvarende dersom det kan se ut til å bli en eierskiftesak.