Elkontrollør bolig og næring

/Elkontrollør bolig og næring

Elektrotermografi

For å utføre kontroll i næringsbygg og landbruk, kreves elkontroll utført med tillegg av elektrotermografi. Termografør må være sertifisert i hht NEK 405.1 Elektrotermografi.

Elkontroll bolig

Normen NEK 405.2 brannforebyggende bolig, er en grunnleggende norm for å arbeide med elkontroll.

Den er et minimumskrav for å få fremstille deg til eltakst bolig eksamen og NEK 405.3 elkontroll næring eksamen.

Forbruker

Mange forsikringsselskap gir rabatt i premien på bolig og fritidseiendom dersom du har fått kontrollert elanlegget av en NEK 405.2 brannforebyggende elkontroll – bolig sertifisert elkontrollør. Det kreves videre at eventuelle avvik er utbedret.

Elkontroll næring

For å bli NEK 405.3 elkontroll næringssertifisert elkontrollør, må du ha bestått NEK 405.2 eksamen. Slik sertifisering kan også tas i kombinasjonskurs i NEK 405.2 og NEK 405.3.

Du må også være NEK 405.3 sertifisert for å drive med elkontroll i landbruket, der kundene skal ha rabatt og det er obligatoriske krav til elkontroll.

Elkontroll landbruk

For å få status som godkjent elkontrollør i landbruk, er det nødvendig med et fordypningskurs i elanlegg i landbruk og gartnerier. Kravet for å få slik godkjenning, er sertifisert i hht NK 405.3 elkontroll næring.

Elektroskolen utdanner elkontrollører for landbruket. Se kurskalender for planlagte kurs.