Elkontrollør bolig og næring

/Elkontrollør bolig og næring

ORIENTERING Elkontroll / Eltakst

Eltakst

anbefales utført med mannskaper som har eltakstutdanning hos Elektroskolen AS. Vi er den eneste aktøren som har utdannet eltakstmenn siden 2013 . Tidligere var Nemko sertifiseringsorgan. Nå er det Norsk Sertifisering som foretar slik sertifisering.

 

Fordelen med å benytte en eltakstmann i flere sammenhneg er at vedkommende har vært igjennom en omfattende 80 timers . Se Norsk Sertifisering for aktører. Likeledes kan undertegne og innehaver av Elektroskolen AS, Brannetterforskning AS g og Norsk Elektro – Kontroll AS – Jon Henrik Leere, kontaktes på  mail jhl@nek.as og Tlf 905 30 505, for formidling over store deler av landet.

En eltakstmann skal kunne bistå med tilstandsvurdering av elanlegg i booliger og i fellesanlegg feks når en bolig skal selges, eller sameiet eller  boretttslaget bør rustes opp for feks elbillading. Men også med tanke på vedlikehold for beregning av et vedlikeholdsbudsjett. Skulle det oppstå en tvist kan en eltakstmann være en nyttig samarbeidspartner før eventuelle advokater kontaktes, slik at man kan kanskje gjøre forsøk på å løse konflikten før 100 000 kronene flyr av gårde.

 

Videre vl eltakstmannen kunne være en god samarbeidspartner for advokater, boligselgere, boligkjøpere, rettsapparatet som sakkyndige vitner, og mange mange flere med behov for slik bistand feks et forsikrinsgselskap som trenger vurdering av brannnskade, og muligheter for regress, og boligeiere som mener at deres sak er henlagt på feil grunnlag av forsikringsselskapet, eller erstatningsoppgjører er galt sett i fiorhold til den foriskirngspolisen som er tegnet. Situasjonene kan være svært variable

Elektrotermografi

For å utføre kontroll i næringsbygg og landbruk, kreves elkontroll utført med tillegg av elektrotermografi. Termografør må være sertifisert i hht NEK 405.1 Elektrotermografi

Elkontroll bolig

Normen NEK 405.2 brannforebyggende bolig, er en grunnleggende norm for å arbeide med elkontroll.

Den er et minimumskrav for å få fremstille deg til eltakst bolig eksamen og NEK 405.3 elkontroll næring eksamen. Dette er noe helt annet enn eltakstmann, da det er store forskjeller i utdanningen av dissse profesjoner.

Forbruker

Mange forsikringsselskap gir rabatt i premien på bolig og fritidseiendom dersom du har fått kontrollert elanlegget av en NEK 405.2 brannforebyggende elkontroll – bolig sertifisert elkontrollør. Det kreves videre at eventuelle avvik er utbedret.

Elkontroll næring

For å bli NEK 405.3 elkontroll næringssertifisert elkontrollør, må du ha bestått NEK 405.2 eksamen. Slik sertifisering kan også tas i kombinasjonskurs i NEK 405.2 og NEK 405.3.

Du må også være NEK 405.3 sertifisert for å drive med elkontroll i landbruket, der kundene skal ha rabatt og det er obligatoriske krav til elkontroll.

Elkontroll landbruk

For å få status som godkjent elkontrollør i landbruk, er det nødvendig med et fordypningskurs i elanlegg i landbruk og gartnerier. Kravet for å få slik godkjenning, er sertifisert i hht NK 405.3 elkontroll næring.

Elektroskolen utdanner elkontrollører for landbruket. Se kurskalender for planlagte kurs.