Overspenninger – en utfordring for mange

//Overspenninger – en utfordring for mange

Det er mange former for overspenninger og spesielt i disse tordenværstider er det mange som får seg en overraskelse. En god del tror at når et overspenningsvern havarerer, så mister man strømmen. Slik er det ikke.

Noen små «Vinduer» viser status på overspenningsvernet, som ofte er plassert i sikringsskapet. Disse endrer farge, og man må kontrollere om disse overspenningsvern har havarert eller endret farge, for å vite om de vil fungere ved «neste overspenningspåvirkning». I noen tilfeller endres fargen fra grønt til rødt, der grønt er i orden. Disse kontrollene må inn i virksomhetenes Internkontroll for kontroll, ellers risikerer man reduksjon i erstatningsutbetalinger dersom skadet utstyr, og man ikke kan vise til hensiktsmessige internkontrollrutiner.