Velkommen til Elektroskolen As

Elektroskolen As utdanner spesialister innen eltakst, elkontroll og brannetterforskning, og er landets eneste I sitt slag. En eltakstmann er en utdannet person som både vurderer økonomiske forhold og tilstanden på elanlegg. Forutsetting for å bli eltakstmann er at man også er utdannet elkontrollør. Status etter endt utdanning og bestått eksamen er Nemkosertifisert eltakstmann, bolig. En elkontrollør er en som er utdannet for å finne de vanligste feilene myntet på brannfare. Økonomisk vurdering er vanligvis ikke del av utdanningen til en elkontrollør. Status etter endt utdanning er NEK 405.2 sertifisert elkontrollør (bolig) eller NEK 405.3 sertifisert (næring).

Eltakstmenn

Eltakstmenn

En eltakstmann vil kunne hjelpe deg som for eksempel skal selge boligen din. Han har da opplæring i de norske standardene NS 3600 og NS 3451 som er et felles…

Elkontrollør bolig og næring

Elkontrollør bolig og næring

Normen NEK 405.2 brannforebyggende bolig, er en grunnleggende norm for å arbeide med elkontroll…

Forbruker

Forbruker

Er du selger av bolig, se menyen Eltakstmenn, og innledende tekst, for orientering. Er du kjøper av bolig, se om det er spesifisert noen steder…

Påmelding

Påmelding

Her er hurtiglink til kurspåmelding. Dersom du ikke får bekreftelse i løpet av kort tid, vennligst forsøk å sende en henvendelse på [email protected] og [email protected]

Hvorfor velge Elektroskolen?

Utdanningen foregår med erfarne forelesere som har både praktisk og teoretisk erfaring fra temaer som belyses i utdanningen. Eltakst forelesning foregår med personell som har et større antall saker for kunder … Les mer

Kurs og foredragsinformasjon

1

Eltakstkurs

Grunnleggende eltakstkurs –  bolig, er obligatorisk for alle som ønsker å bli Nemkosertifiserte… Les mer

2

Elkontroll kurs

Under denne menyen er kommentert forhold som NEK 405.1- elektrotermografi,  NEK 405.2 …  Les mer

3

Elkontroll landbruk / gartneri

Elektroskolen AS er valgt som samarbeidspartner for…   Les mer

4

Andre kurs / foredrag

Elektroskolen AS kan tilby andre kurs på forespørsel, enn de som er listet… Les mer

Ring oss i dag på 905 30 505 eller E-post oss på [email protected]

Siste Nyheter

Uttalelser