Eltakstmann, et spenende tilbud til elektrobransjen. Gratis Webinar den 17.august 2023.

Erfaringsmessig har personell som tidlig kommer inn i markeder lettere for å få oppdrag enn andre. Det er flere eltakstregimer på markedet i dag, og vi tilbyr et gratis webinar for å orientere litt om forskjellene. Send oss en en påmelding til kursansvarlig hos oss for gratis deltagelse på webinaret som omhandler eltakst og brannetterforskning.   Benytt mail til: jhl@nek.as og merk påmelding webinar august 2023.   Welkommen til en meget givende time i tiden kl. 18.00 – 19.00 torsdag den 17.08.2023.

Takk til deltagere på Webinaret den 26.1.2023. Ny mulighet onsdag den 8.2.2023 kl. 19.00 – 20.00

Elektroskolen vil takke flere av deltagern epå Webinaret den 26.1 som fikk sendt en påmelding til jhl@nek.as slik at vi fikk sendt egen invitasjon til webinaret.   Veldig hyggelig når enkelte av deltaggerne sier at de GLEDER sge til selve eltakstkurset i tiden 13. til 17. febriuar for del 1 sin del og i tiden 27.2 til 3.3 for del 2 sin del.   Vi garanterer at vi har mye å tilby til deg som har lyst til å arbeide med eltakst, en relativt

WEbinar, Gratis forkurs for eltakstutdanning. Torsdag 26. januar kl. 18.00 – 19.00

Elektroskolen AS tilbyr gratis Webinar for de som ønsker å vite mer om eltakst  for elektrobransjen. NB. begrenset deltagelse på grunn av begrensninger til eksamen. Vi planlegger et kurs i tiden 13. til 17. februar (Del 1) og 27. februar til 3. mars (del 2) der 3. mars er eksamensdato. Eventuelle spørsmål tar vi i vebinaret etter forhåndsinnsendte spørsmål til kursleder på mail .   Se forøvrig kurskalender for ytterligere kurs og eksamener.   Foreløpig kjøres kursing i kun eltakst bolig, da det er beregnet egen

Elektroskolens eltakstutdanning i samarbeid med Norsk Sertifisering

Elektroskolen tilbyr på nytt eltakstutdanning med brannetterforskning.   Nye retningslinjer innebærer også nytt sertifiseringsorgan, og samarbeidspartner i den sammenheng er Norsk Sertifisering AS. Vi takker for tillitten og ønsker nye og gamle aktører velkommen som sertifisert eltakstmann. Første mulighet for sertifisering vil bli eksamen i eltakst bolig den 3.6.2022. Det legges opp til at også tidligere eltakstutøvere skal kunne ta denne eksamen med et noe kortere løp enn de som ikke har hatt eltakstutdanning tidligere fordi de tidligere utøverne allerede har vært

Ny Avhendingslov fra 1.1.2022, gode markedsmuligheter for elektrobransjen.

Ny avhendingslov fra 1.1.2022 vil gi store markedsmuligheter for den som ønsker. Et stort konfliktområde er nettopp ulovlig utførte elektriske anlegg. NY sentral grense for feil og mangler på kr. 10 000 kommer man fort opp i dersom noe ikke er i orden på det elektriske anlegget, feks mangel på lovpålagt dokumentasjon. Downlights montert i skillet mellom varm bolig og kaldt loft er heller ikke gratis å utbedre. Det er ca 100 000 boligsalg i landet i året, og samtlige har behov

Internkontroll – et stemoderlig behandlet tema i elektrobransjen?

Hvorfor får bedrifter og andre avkorting i erstatningsbetalinger etter både brannskader og overspenningsskader, til tross for regelmessig besøk av elektrokontrollører eller elektroentreprenører?     Når bør hovedtavler etc termograferes i næringsbygg? Selvfølgelig når det er høyest belastning. Når bør landbruk termograferes? Også der når det er høyest belastning. Og når er det høyest belastning? Må det fremprovoseres, eller bør man risikovurdere for å gjennomføre kontrollene når det faktisk er forventet høyest belastning? Vi registrerer at det er grunnlag for regresskrav mot samarbeidspartnere innen elkontroll

Overspenninger – en utfordring for mange

Det er mange former for overspenninger og spesielt i disse tordenværstider er det mange som får seg en overraskelse. En god del tror at når et overspenningsvern havarerer, så mister man strømmen. Slik er det ikke. Noen små «Vinduer» viser status på overspenningsvernet, som ofte er plassert i sikringsskapet. Disse endrer farge, og man må kontrollere om disse overspenningsvern har havarert eller endret farge, for å vite om de vil fungere ved «neste overspenningspåvirkning». I noen tilfeller endres fargen fra grønt

Firmaet Brannetterforskning AS sentralt i Elektroskolens brannetterforskningskurs

En sentral koordinator i forbindelse med Elektroskolens brannetterforskningskurs er firmaet Brannetterforskning AS. Erfaringene som er erhvervet over tid i henholdsvis både Norsk Elektro – Kontroll AS og Brannetterforskning AS, er sentrale i det første pilotkurset som kjøres innen privat brannetterforskningsutdanning i Norge. Selve utdanningen tilsvarer 20 studiepoeng innen fagutdanning, og er helt unikt i både Norsk og Nordisk utdanning. Likeledes er målgruppen Elektroskolen AS henvender seg til det. I mye av brannetterforskningen som aktører har deltatt i, ser man behov for betydelig bedere

Flere og flere oppgaver for eltakstmenn gir interessante hverdag

Tilbakemeldingen fra et større antall eltakstmenn er betydelig økt aktivitet i en relativt ny profesjon. Flere sier også at bunnlinja begynner å bli hyggelig etter en noe «trang fødsel» for å bli kjent i markedet. Noen nevner omsetning i mellom 1 og nærmere 3 mill i omsetning. Felles for alle er at markedsføring står sentralt, noe som i dag ikke trenger å «koste allverden» i forbindelse med sosiale medier. Noen av oppdragstypene som nevnes er: Brannetterforskning, eltakst før salg av bolig, omfattende antall

Elektrobranner får karakteristikken «påsatt brann» eller ukjent brannårsak pga manglende kunnskap.

Det er registrert flere tilfeller av det som på godt Norsk kan kalles «justismord» i forbindelse med brannetterforskning. Spesielt der fenomenet «parallellysbue» har inntruffet, forekommer dette. PÅ grunn av energien i en slik type lysbue, der vi snakker om opp mot, dersom ikke over,  35 000 grader Fahrenheit (19 400 grader Celsius). Dette er mer enn 3 ganger solens overflatetemperatur, og nærmere 5 ganger høyere temperatur enn en sveiseflamme. Parallellysbue er noe helt annet enn serielysbue, og Sintef har kreert noen