Eltakstmann, et spenende tilbud til elektrobransjen. Gratis Webinar den 25.mars 2024.

Erfaringsmessig har personell som tidlig kommer inn i markeder lettere for å få oppdrag enn andre. Vi tilbyr et gratis webinar for å orientere litt om Eltakst, markedsmuligheter mm dersom du synes dette kan virke interessant.. Send oss en en påmelding til kursansvarlig hos oss for gratis deltagelse på webinaret som omhandler eltakst og brannetterforskning.   Benytt mail til: jhl@nek.as og merk påmelding webinar 25. mars 2024.   Welkommen til en meget givende time i tiden kl. 18.00 – 19.00.  

Takk til deltagere på tidligere webinar og kurs. Ny mulighet for gratis webinar den 25.03.2024- kl. 18.00 – 19.00

Elektroskolen vil takke flere av deltagere i eltakstutdanningen for svært hyggelige tilbakemeldinger.   Veldig hyggelig når enkelte av deltaggerne sier at de GLEDER seg til selve eltakstkurset etter informasjon på webinaret.   Vi garanterer at vi har mye å tilby til deg som har lyst til å arbeide med eltakst, en relativt ny profesjon i elektrobransjen som ikke minst har vist seg svært nyttig i flere brannsaker der boligeiere har blitt feilaktig beskyldt for å ha tent på boliegen sine selv, mens vi ofte

WEbinar, Gratis forkurs for eltakstutdanning. Torsdag 26. januar kl. 18.00 – 19.00

Elektroskolen AS tilbyr gratis Webinar for de som ønsker å vite mer om eltakst  for elektrobransjen. NB. begrenset deltagelse på grunn av begrensninger til eksamen. Vi planlegger et kurs i tiden 13. til 17. februar (Del 1) og 27. februar til 3. mars (del 2) der 3. mars er eksamensdato. Eventuelle spørsmål tar vi i vebinaret etter forhåndsinnsendte spørsmål til kursleder på mail .   Se forøvrig kurskalender for ytterligere kurs og eksamener.   Foreløpig kjøres kursing i kun eltakst bolig, da det er beregnet egen

Elektroskolens eltakstutdanning i samarbeid med Norsk Sertifisering

Elektroskolen tilbyr på nytt eltakstutdanning med brannetterforskning.   Nye retningslinjer innebærer også nytt sertifiseringsorgan, og samarbeidspartner i den sammenheng er Norsk Sertifisering AS. Vi takker for tillitten og ønsker nye og gamle aktører velkommen som sertifisert eltakstmann. Første mulighet for sertifisering vil bli eksamen i eltakst bolig den 3.6.2022. Det legges opp til at også tidligere eltakstutøvere skal kunne ta denne eksamen med et noe kortere løp enn de som ikke har hatt eltakstutdanning tidligere fordi de tidligere utøverne allerede har vært

Ny Avhendingslov fra 1.1.2022, gode markedsmuligheter for elektrobransjen.

Ny avhendingslov fra 1.1.2022 vil gi store markedsmuligheter for den som ønsker. Et stort konfliktområde er nettopp ulovlig utførte elektriske anlegg. NY sentral grense for feil og mangler på kr. 10 000 kommer man fort opp i dersom noe ikke er i orden på det elektriske anlegget, feks mangel på lovpålagt dokumentasjon. Downlights montert i skillet mellom varm bolig og kaldt loft er heller ikke gratis å utbedre. Det er ca 100 000 boligsalg i landet i året, og samtlige har behov

Internkontroll – et stemoderlig behandlet tema i elektrobransjen?

Hvorfor får bedrifter og andre avkorting i erstatningsbetalinger etter både brannskader og overspenningsskader, til tross for regelmessig besøk av elektrokontrollører eller elektroentreprenører?     Når bør hovedtavler etc termograferes i næringsbygg? Selvfølgelig når det er høyest belastning. Når bør landbruk termograferes? Også der når det er høyest belastning. Og når er det høyest belastning? Må det fremprovoseres, eller bør man risikovurdere for å gjennomføre kontrollene når det faktisk er forventet høyest belastning? Vi registrerer at det er grunnlag for regresskrav mot samarbeidspartnere innen elkontroll

Overspenninger – en utfordring for mange

Det er mange former for overspenninger og spesielt i disse tordenværstider er det mange som får seg en overraskelse. En god del tror at når et overspenningsvern havarerer, så mister man strømmen. Slik er det ikke. Noen små «Vinduer» viser status på overspenningsvernet, som ofte er plassert i sikringsskapet. Disse endrer farge, og man må kontrollere om disse overspenningsvern har havarert eller endret farge, for å vite om de vil fungere ved «neste overspenningspåvirkning». I noen tilfeller endres fargen fra grønt

Firmaet Brannetterforskning AS sentralt i Elektroskolens brannetterforskningskurs

En sentral koordinator i forbindelse med Elektroskolens brannetterforskningskurs er firmaet Brannetterforskning AS. Erfaringene som er erhvervet over tid i henholdsvis både Norsk Elektro – Kontroll AS og Brannetterforskning AS, er sentrale i det første pilotkurset som kjøres innen privat brannetterforskningsutdanning i Norge. Selve utdanningen tilsvarer 20 studiepoeng innen fagutdanning, og er helt unikt i både Norsk og Nordisk utdanning. Likeledes er målgruppen Elektroskolen AS henvender seg til det. I mye av brannetterforskningen som aktører har deltatt i, ser man behov for betydelig bedere

Flere og flere oppgaver for eltakstmenn gir interessante hverdag

Tilbakemeldingen fra et større antall eltakstmenn er betydelig økt aktivitet i en relativt ny profesjon. Flere sier også at bunnlinja begynner å bli hyggelig etter en noe «trang fødsel» for å bli kjent i markedet. Noen nevner omsetning i mellom 1 og nærmere 3 mill i omsetning. Felles for alle er at markedsføring står sentralt, noe som i dag ikke trenger å «koste allverden» i forbindelse med sosiale medier. Noen av oppdragstypene som nevnes er: Brannetterforskning, eltakst før salg av bolig, omfattende antall

Elektrobranner får karakteristikken «påsatt brann» eller ukjent brannårsak pga manglende kunnskap.

Det er registrert flere tilfeller av det som på godt Norsk kan kalles «justismord» i forbindelse med brannetterforskning. Spesielt der fenomenet «parallellysbue» har inntruffet, forekommer dette. PÅ grunn av energien i en slik type lysbue, der vi snakker om opp mot, dersom ikke over,  35 000 grader Fahrenheit (19 400 grader Celsius). Dette er mer enn 3 ganger solens overflatetemperatur, og nærmere 5 ganger høyere temperatur enn en sveiseflamme. Parallellysbue er noe helt annet enn serielysbue, og Sintef har kreert noen