Elektroskolen As utdanner spesialister innen eltakst, elkontroll og brannetterforskning, og er landets eneste i sitt slag.

En eltakstmann er en utdannet person som både vurderer økonomiske forhold og tilstanden på elanlegg. Forutsetting for å bli eltakstmann er at man også er utdannet elkontrollør. Status etter endt utdanning og bestått eksamen er Nemkosertifisert eltakstmann, bolig.

En elkontrollør er en som er utdannet for å finne de vanligste feilene myntet på brannfare. Økonomisk vurdering er vanligvis ikke del av utdanningen til en elkontrollør. Status etter endt utdanning er NEK 405.2 sertifisert elkontrollør (bolig) eller NEK 405.3 sertifisert (næring). En eltakstmann vil kunne hjelpe deg som for eksempel skal selge boligen din. Han har da opplæring i de norske standardene NS 3600, NS 3424 og NS 3451 som er et felles verktøy med majoriteten av takstbransjen.

Grunnleggende eltakstkurs –  bolig, er obligatorisk for alle som ønsker å bli Nemkosertifiserte… Les mer