Elkontroll landbruk

/Elkontroll landbruk

Elektroskolen AS er valgt som samarbeidspartner for landbruket i  utdanning av elkontrollører som ønsker å ha fokus på dette kundesegmentet. Både NEK 405.1 Elektrotermografi – og NEK 405.3 Elkontroll næring sertifiserte stilles det krav til gjennomføring av slikt kurs.

Les i vedlegg fra forsikringsbransjen begrunnelsen til å kreve slik spesialiseringskurs. Kortversjonen går ut på at tre stk NEK 405.3 sertifiserte ble ”målt” på det samme objektet, en stor landbuksinstallasjon med tre driftsbygninger , fem boenheter ++.

To stk rapporterte ca 50 avvik hver, og brukte i snitt 2 dager på kontroll og  rapportering. Sistemann brukte 1 dag, inkludert rapportering, og fant ingen feil som ble rapportert skriftlig.

Landbruk har tradisjonelt ikke hatt spesielt fokus under utdanningen av elkontrollører, slik at for å få en enhetlig forståelse av en del vesentlige forhold har landbruket laget noen føringer for minimumskunnskap for kontroll slike steder.

Når det gjelder gartnerier er de ofte å anse som større prosessanlegg, noe vi også ser skje i landbruket, der det bygges nye store driftsbygninger flere steder, på flere tusen kvadratmeter, med mye automatikk.

For tiden pågår et arbeid med etablering av NEK 400 landbruk, for installasjon i nye driftsbygninger. I høringsutkastet til denne er det foreslått å se på mulighet med TN nett fra netteier. I mange gartnerier er det etablert TN nett.

I TN nett er det noen utfordringer, ikke minst med hensyn til ”»overharmoniske»”, ”vagabonderende strømmer” med mer. Hvordan de forskjellige harmoniske påvirker for eksempel en asynkronmotor og feltet, er nødvendig kunnskap for oss som er elkontrollører. Hvilke harmoniske som adderer seg i Null leder, er svært viktig at vi har kunnskap om, når vi kanskje måler at strømmen i null – leder er høyere enn i faselederne.

Videre er det signalisert fra FNO hold at det skal bli obligatorisk med elkontroll i landbruk, der det er krav til brannvarslingsanlegg, med føringer i HOLD forskriften.

SE “kurskallender” for mer informasjon om planlagte kurs. Se orienteringsbrev fra Landbrukets Brannvern komité og krav til kursinnhold for mer info.