Firmaet Brannetterforskning AS sentralt i Elektroskolens brannetterforskningskurs

//Firmaet Brannetterforskning AS sentralt i Elektroskolens brannetterforskningskurs

En sentral koordinator i forbindelse med Elektroskolens brannetterforskningskurs er firmaet Brannetterforskning AS.

Erfaringene som er erhvervet over tid i henholdsvis både Norsk Elektro – Kontroll AS og Brannetterforskning AS, er sentrale i det første pilotkurset som kjøres innen privat brannetterforskningsutdanning i Norge.

Selve utdanningen tilsvarer 20 studiepoeng innen fagutdanning, og er helt unikt i både Norsk og Nordisk utdanning. Likeledes er målgruppen Elektroskolen AS henvender seg til det.

I mye av brannetterforskningen som aktører har deltatt i, ser man behov for betydelig bedere etterforskning, og bistand fra «sidemannskontroll» for bedre kvalitetssikring av resultatet. 

I den forbindelse vet vi at brannmenn har en unik utdannelse fra tidligere, og mye av denne kompetansen blir borte, når brannmenn pensjoneres som 57 åringer. Den kompetansen mener Elektroskolen As er noe av den viktigste å ta vare på for mer korrekt vurdering av skadebildet, når en brann har funnet sted.

Tilsvarende ser vi at byggtakstmenn engasjeres til vurdering av elektrobranner, uten noen form for kompetanse eller opplæring. Det har vi også noe vi tar tak i på brannetterfroskninsgutdanningen. Tilsvarende ser vi behovet for at eltakstmenn med god kompetanse på elektro og elektroregelverk, vil kunne gjøre en betydelig forskjell.

I dag er det ikke vanlig å henvise til brudd på regelverk, med mindre boligeier selv mistenkes for å ha tent på selv. I svært mange brannsaker blir ikke regelverksbrudd påpekt, med den konsekvens at mange ikke lærer av sine feil, men fortsetter å gjøre dem. Dette må antas å være en av årsakene til det relativt store antall branner i Norge, sett i forhold til innbyggertallet i landet.

Kombinasjonen og samarbeid grupperinger som brannmenn, eltakstmenn og byggtakstmenn i mellom vil kunne bli et meget viktig bidrag til en bedre brannetterforskning enn hva som er avdekket i en god del saker de siste ti årene, sier Jon Henrik Leere, kursansvarlig for Elektroskolen AS, og ansvarlig for brannetterforskningsgruppa hos BFO (Brannfaglig fellesorganisasjon) og fagansvarlig for det nyetablerte Elsikkerhetsforbundet.

I tillegg er det flere «der ute» som besitter viktig kompetanse for å få en nødvendig bredde i grunnopplæringen.

Under menyen Elektroskolen og «Kurskalender» kan sees når første pilotkurs er planlagt. Dette er et helt unikt kurs med meget kompetente kursholdere.