Kurskalender

/Kurskalender

 

appleicon_57px Kurs vår / sommer 2019.     

Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

Generelt alle kurs: I tillegg til kursavgifter kommer pris på «dagpakker inkl. lunsj etc fra hotellene. I praksis kan dette variere fra ca kr. 500 til kr. 700 pr dag.

Vi søker å finne gunstige løsninger slik at alle stedene det er planlagt kurs er det ikke nødvendigvis gjort avtale på hotell enda. Det kan bli aktuelt å flytte kurs innen en region til kurssted med mer egnet kapasitet. Lillestrøm / Oslo anses å være samme region.

Foto: Norsk Elektro – Kontroll AS.

Våren 2019

NB. Viktig nyheter:

Elkontroll landbrukskurs for de som ønsker å arbeide med elkontroll i landbruk. Vi vet det nytter med slike kontroller, derfor gir selskapene betydelige rabatter.

Nye føringer for å holde kurs innen utdanning av landbrukskontrollører:

  • Vi som kursholdere må ha fått godkjent kursene våre av LBK (Landbrukets Brannvern komité). Sertifiseringsorganene (Nemko og DNV) sitter med oversikt over godkjente kursholdere. 
  • Minimumskravet til kursets varighet er 7 timer + eksamen. Landbruket trenger et betydelig antall aktører, og de som gjennomfører dette kurset skal prefereres  ved forespørsel på denne type oppdrag fra forsikringsselskapene.
  • Videre er det nye krav til termografikamera, informasjonspunkter og kontrollpunkter for landbruk / gartnerikontroller. Også helse, miljø og sikkerhet har fått noe endret fokus med denne kontrolltypen, som vi vet via pilotprosjekt virker meget godt.

Grunnleggende eltakstkurs: 17. –  21. 06.2019 og 12. til 16. august 2019.

Skadetakstkurs, fordypning eltakst: 02. til 06.september 2019

Kurssted: Scandic Lillestrøm

Eltakstutdanning

Norge har et enormt behov for eltakstmenn, minimum estimert til 2 000 stk på landbasis.

Flere av våre kursdeltagere signaliserer årlig omsetning mellom kr. 1 og 3 mill. Enkelte har fått fastjobb med lønn på mer enn 1 mill i året, fordi oppdragsgiverne ser store behov for denne type tjenester.

Behovet er omfattende, og vi vet i dag at mange som får sine saker vurdert av andre enn eltakstmenn, ofte får mangelfulle rapporter, og erstatninger deretter, dersom de overhode får noen.

«Kontantrabatt» dersom du melder deg på eltakstkursene samtidig, og betaler kursavgift før første kursdag.

Dato Dato på-meldings-frist Kurstype  Sted

Pris

kr.

25.06 10.06

Nyhet. Internkontroll elektro, nivå 1
Nyttig for alle som arbeider med internkontroll i egen virksomhet eller for

andre.

Lillestrøm 4500

17. 6 til 21.6

og

12.8 til 16.08

02. 06

og

26.07

 

Grunnleggende eltakst, bolig

Lillestrøm 30 000

02. til

06. september

28.05

Eltakst, Fordypningskurs

skadetakst

Lillestrøm 30 000
   

NB. Krav til eltakstmann bolig: Min NEK 405.2

sertifisert. Har man ikke denne fra tidligere, tilbys ettermiddagskurs i

det grunnleggende eltakstkurset.

Rabatt ved påmelding både av grunnleggende eltakst og skadetakstkurset

etter nærmere vilkår. Ta kontakt for mer info.

Lillestrøm 3 000
09.09 25.08 Elkontroll landbruk Lillestrøm 4500

10.09

– 12.09

25.08

Elkontroll næring – NEK 405.3 /

NEK 405.2 (for de som ikke har NEK 405.2 fra tidligere)

Lillestrøm 9 000

NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 14 dager, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. 

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold.