Kurskalender

/Kurskalender

appleicon_57px Kurs våren 2019.           

Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

Generelt alle kurs: I tillegg til kursavgifter kommer pris på “dagpakker inkl. lunsj etc fra hotellene. I praksis kan dette variere fra ca kr. 500 til kr. 700

Vi søker å finne gunstige løsninger slik at alle stedene det er planlagt kurs er det ikke nødvendigvis gjort avtale på hotell enda.

Våren 2019

NB. Viktig nyheter:


Elkontroll landbrukskurs for de som ønsker å arbeide med elkontroll i landbruk. Vi vet det nytter med slike kontroller, derfor gir selskapene betydelige rabatter.

 Nye føringer for å holde kurs innen utdanning av landbrukskontrollører:

Vi som kursholdere må ha fått godkjent kursene våre av LBK (Landbrukets Brannvern komité). Sertifiseringsorganene (Nemko og DNV) sitter med oversikt over godkjente kursholdere. Pr nå kan det se ut til at eneste godkjente kursholder er Elektroskolen AS.

Minimumskravet til kursets varighet er 7 timer + eksamen. Landbruket trenger et betydelig antall aktører, og de som gjennomfører dette kurset skal prefereres  ved forespørsel på denne type oppdrag fra forsikringsselskapene.

Videre er det nye krav til termografikamera, informasjonspunkter og kontrollpunkter for landbruk / gartnerikontroller. Også helse, miljø og sikkerhet har fått noe endret fokus med denne kontrolltypen, som vi vet via pilotprosjekt virker meget godt.

Vi kommer også med regodkjenningskurs både for elkontrollører NEK 405.2 og NEK 405.3 samt regodkjenningskurs av eltakstmenn. Se kalenderen nedenfor med hensyn til kursdatoer.

   

17.01.2019

 

 

Kurssted ikke endelig fastsatt.

Elkontroll landbruk, tillegg B

I tillegg til kursavgift kommer dagpakke hotell og eksamensavgift.

Inkludert i pris er omfattende kurskompendie, normtillegget NEK 405.3 Tillegg B, ++.

Lillestrøm / Oslo 4500 
21. – 25.01.2019

Grunnleggende eltakst bolig + tilstandsvurdering

Grunnleggende eltakst er basert på de Norske standardene NS 3424, NS 3451 og NS 3600 i tillegg til elektroregelverket. Inkludert i kursavgiften er nevnte standarder + veiledning til 3600, omfattende kurskompendie mm. 

Eksamensavgift tilkommer.

Dette er en meget rimelig investering i virksomhetens fremtid. ALLE som har tatt kurset anbefaler dette til bransjen forøvrig, og mer enn 90 % sier at dette er det viktigste kursene de har tatt de siste 5 årene.

Kravet for å bli eltakstmann er at man også har bestått eksamen fra NEK 405.2 brannforebyggende elkontroll, bolig. Dersom du ikke har slik sertifisering fra tidligere, tilbys et ettermiddags kurs en av de første kursdagene. Pris for dette kurset er kr. 3000,00

Lillestrøm 30 000
29.01.2019

Kurssted ikke endelig fastlagt.

Elkontroll landbruk, Tillegg B

Trondheim 4 500
14.02.2019

Kurssted ikke endelig fastlagt.

Elkontroll landbruk, Tillegg B

 Stavanger 4500 
 

 

   

Grunnleggende

eltakst:

21.01 til 25.01. 2019

Skadetakst:

18. til 22. 02.2019

Fordypning i skadetakst / eierskiftesaker

Basert på grunnleggende eltakstkurs anbefales dette skadetakstkurset.

Norge har et enormt behov for eltakstmenn, minimum estimert til 2 000 stk på landbasis.
Flere av våre kursdeltagere signaliserer årlig omsetning mellom kr. 1 og 3 mill.

Behovet er omfattende, og vi vet i dag at mange som får sine saker vurdert av andre enn eltakstmenn, ofte får mangelfulle rapporter, og erstatninger deretter, dersom de overhode får noen.

“Kontantrabatt” dersom du melder deg på eltakstkursene samtidig, og betaler kursavgift før første kursdag.

Oslo/
Lillestrøm

30 000

pr kurs.

       

 NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 1 uke, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. 

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold.