Kurskalender

/Kurskalender

appleicon_57px Kurs 2018            Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

Høsten 2018 NB. Viktig nyheter: Brannetterforskningskurs, oppdatering i endringer av NEK 400 2018 og Elkontroll landbrukskurs for de som ønsker å arbeide med landbruk. NB. Nye føringer fra LBK (landbrukets brannvern komité, Nemko og Veritas).


Tidspunkt fastsatt for Brannetterforskningskurs elektro, BA 4 og BA5, se mer informasjon nedenfor.

Forventede kurs for høstsemesteret, enkelte med fastsatt kursdatoer:

  • Elkontroll landbruk – fordypningskurs (forventet igangsatt august – sept. 2018)
  • Grunnleggende eltakst bolig (08. – 12.10 2018)
  • Skadetakst bolig (29.10. – 02.11. 2018)
  • Pilotkurs eltakst næring – 4. kvartal 2018
  • NEK 405.2+ NEK 405.3 kurs – på forespørsel
  • Montørkurs – 4 kvartal 2018
  • Nyheter i NEK 400 2018 – ettermiddagskurs – kr. 2000 inkl. NEK 400 2018

    Se fastsatte kursdatoer nedenfor.

Alle våre kurs kjøres med begrenset deltagelse.

   
08. til 12. oktober 2018

Grunnleggende eltakst bolig + tilstandsvurdering

Grunnleggende eltakst er basert på de Norske standardene NS 3424, NS 3451 og NS 3600 i tillegg til elektroregelverket. Inkludert i kursavgiften er nevnte standarder + veiledning til 3600, omfattende kurskompendie mm. 

Eksamensavgift til Nemko tilkommer.

Dette er en meget rimelig investering i virksomhetens fremtid. ALLE som har tatt kurset anbefaler dette til bransjen forøvrig, og mer enn 90 % sier at dette er det viktigste kursene de har tatt de siste 5 årene.

Kravet for å bli eltakstmann er at man også har bestått eksamen fra NEK 405.2 brannforebyggende elkontroll, bolig. Dersom du ikke har slik sertifisering fra tidligere, tilbys et ettermiddags kurs en av de første kursdagene. Pris for dette kurset er kr. 2 750,00

Oslo 30 000

29.10 til 02.11. 2018

Fordypning i skadetakst / eierskiftesaker

Basert på grunnleggende eltakstkurs anbefales dette skadetakstkurset.

Norge har et enormt behov for eltakstmenn, minimum estimert til 2 000 stk på landbasis.
Flere av våre kursdeltagere signaliserer årlig omsetning mellom kr. 1 og 3 mill.

Behovet er omfattende, og vi vet i dag at mange som får sine saker vurdert av andre enn eltakstmenn, ofte får mangelfulle rapporter, og erstatninger deretter, dersom de overhode får noen.

Kontantrabatt dersom du melder deg på eltakstkursene samtidig, og betaler kursavgift før første kursdag.

Oslo 30 000

29.8.2018

Kl. 15.00 – 18.00

(Enkel bevertning).

NEK 400 2018, endringer, pris gjelder inkludert NEK 400 2018. Har du den fra tidligere, kun kr. 1250,00

Tre timers ettermiddagskurs med sentrale endringer i NEK 400 2018, men også fokus på enkelte tema i HMS IK forskriften, orientering om  eltakstutdanning mm.

Oslo 2000,00

Kursuke 1:

17. til 21. september

—————–

Kursuke 2:

15. til 19. oktober

—————–

Kursuke 3 + eksamen:

12. til 16. november

——————–

Nyhet. Pilotkurs.

Level 1. Brannetterforskningskurs BA4 og BA5 (Gjelder også andre enn elektrobransjen). 

NB. Kun 12 plasser totalt, 8 ledige.

Kurset er basert på tre klasseromssamlinger a 5 dager + eksamen. Dette brannetterforskningskurset må ikke forventes å erstatte allerede etablerte brannutdanningsprogram i offentlig regi, men vil kunne være et supplement til dette, med fokus på elektro og elektriske brannårsaker, men ikke begrenset til dette. 

Føringer både i NFPA 1033 og NFPA 921 (Amerikansk brannetterforskningsstandard) samt “Håndbok i brannetterforskning”, utgitt av Norsk Brannvernforening ligger til grunn. I tillegg er Elektroskolens guideline ES GL 9500 sentral og “Nordic fire manual” som er retningslinjer for politiets brannetterforskningsarbeid på Nordisk nivå. Ut over det vil bøker fra Guttorm Liebe / Brannvernforeningen være sentrale mhp brannfysikk.

Det må beregnes noen hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Kurset er egnet for personell som har behov for elektrokunnskap relatert til brannetterforskning i sitt arbeid, være seg elektropersonell eller andre som ikke har elektrobakgrunn, som takstmenn brannutredere og politi, for å nevne enkelte profesjoner. Spesielt oppfordres brannmenn, eltakstmenn og byggtakstmenn til å søke om deltagelse på dette pilotkurset. Regelverk som HMS og IK er også sentralt, slik at aktører vil kunne være gode ambassadører for både etablering av internkontrollsystem innen brann og elektro for borettslag, sameier og bedrifter etter kurset, foruten deltagelse i brannetterforskning, være seg på selvstendig grunnlag eller samarbeid i team.

Noen tema som belyses (ikke fullstendig): Forskjellig type lysbuebranner – forskjeller i temperaturer i lysbuene – grunnleggende elektrolære – overspenningsskader – “flytende nullpunkt i 400 Volts anlegg” – Vitnepsykologi – elsikkerhet – Forskjeller på instruert (BA4) og sakkyndig personale (BA5), Elsikkerhetsforskrifter – (FSE) –  drøfting av forskjellige problemstillinger i evalueringsfaser av brannetterforskningen – nyttige tips – smeltetemperaturer på noen metaller i “edel fase”, og ved blanding, etablering av nye legeringer og nye smeltetemperaturer, brannfysikk, “tenk brannen bakenfra”, spesielle branner, hvordan og når bør brannlaboratorier konsulteres, hvordan vil brannen kunne arte seg i forskjellige deler av et bygg, dersom eldre bolig med tilbygg, brannsimulering, ++++

Det vil være forelesere både fra myndighetsapparatet og private næringsliv med  relevans til brannetterforskning og kunnskap om brannutvikling, juss, regelverk, grunnleggende elektro, kyndig bistand i spesielle saker, erfaringer fra rettsapparatet, erfaringer fra spesielle branner som feks komfyrbranner, store komplekse branner, psykologi, etikk, markedsføringsforslag med mer.

Noen av foreleserne (oppdateres etter hvert):
Conny Olsson – Guttorm Liebe – Anne Steen Hansen – Thor Adolfsen -Dagfinn Kalheim – Trond Andersen – Jan Inge Thesen – Torsteinn Skansbo – Gunnhild H. Leere – Jon Henrik Leere 

 – Kurset er basert på føringer i ISO 9001 og ISO 17020.

Det tas forbehold om force majeur hendelser, sykdom, for få deltagere og deltagelse i retten. (Tidspunkt for rettssaker som ikke er fastsatt enda da noen av foreleserne av og til er involvert som fagkyndige vitner.)

Eksamen forventes å starte siste kursdag (fredag i november) + hjemmeeksamen med varighet i en uke (påfølgende etter kurset), og besvarelse på nett. Det vil være anledning til å befare brannobjekter / bevismateriale som inngår i de forskjellige eksamensoppgavene både på kurset siste kursdag og avtalte tider påfølgende helg.

Ta kontakt med Elektroskolen AS for flere opplysninger dersom interessert på [email protected]

Velkommen til en meget nyttig videreutdanning for deg som har interesse av brannetterforskning. Det er ingen forutsetning at du har erfaring fra etterforskning / utredning fra tidligere, men kan ha lyst til å arbeide med det fremover. 

Oslo  

 NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 1 uke, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. 

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold.