Kurskalender

/Kurskalender
Tema som vannskader blir belyst på kurset, hva når store deler av boligen har stått under vann i flere uker og IP 20 kapsling på utstyret? Noen garanti som gjelder lenger?

appleicon_57px Kurs 2 semester 2024.    

Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

Generelt alle kurs: I tillegg til kursavgifter kommer pris på «dagpakker inkl. lunsj etc fra hotellene dersom kursene kjøres slike steder. I praksis kan dette variere fra ca kr. 500 til kr. 700 pr dag. Gjelder ikke web baserte kurs. Force majeur forhold kan oppstå utenfor vår kontroll, som feks at en rettsinnstans vil kreve at en eller flere av kursholderne møter i retten i pågående saker, noe som kan medføre endring i kjøreplan på kurset.  

 

NB! Bruk mailadressen jhl@nek.as når du kontakter oss eller melder deg på kurs eller gratis Webinar.

 

De fleste av våre kurs vil bli kjørt digitalt slik at ingen kurs er planlagt som klasseromsundervisning. Forutsetning for kursdeltagelse: betalt kursavgift. Eksamensavgift på eksamenskrevende kurs kommer i tillegg. Utsettelse av påmeldt og betalt kurs kun ved fremlagt legeerklæring. Betalt kurs gir rett til deltagelse på senere kurs ved behov for utsettelse av kurs pga sykdom og fremlagt legeerklæring. Har du noen fysiske utfordringer er kurset et godt supplement til øvrig elektroerfaring og støttes ofte av NAV.

 Copy right og innhold 2024: Foto: Norsk Elektro – Kontroll AS.

Både vannskade og brannskadeproblematikk er sentralt i utdanningen i tillegg til grunnleggende eltakst og skadetakst på forskjellige nivåer.

 

Ved vannskader: Fuktighetsnivåer over tid når dette overstiger utstyrsnormen for utstyret, hvilke garanti gjelder når boligen er helt ny, eller brukt noen år?

Ved brannskader: Kloriders påvirkning, redusert levetid i kabler og ledninger. Hvilke garantier gjelder?

Hva kan du forvente ved brann i elektrisk utstyr som inneholder PVC?  Klorider må påregnes, og disse vil variere i omfang. Skal man som installatør rette opp et anlegg etter skade er det å fjerne kloridene feks med Zalo vann eller tørris en løsning. Kabler med sterk varmepåvirkning vil få betydelig redusert levetid for å nevne noe. Det er omfattende materie en eltakstmann skal beherske. Vi venter på å få bistå deg i et stort kompetanseløft for den som har lyst på en faglig boost. Er du klar og villig til å  ta «steget»?

Ta kontakt på mail: jhl@nek.as eller tlf 905 30 505 for eventuelle spørsmål eller delta på vårt gratis webinar den 25.03.2024 Kl 18.00 – 19.00. Påmelding til webinar på samme mailadresse.

NB. Viktig nyheter:

Eltakst bolig.

Vårt populære eltakstutdanning har nå sett dagens lys i ny «drakt» selv om vi har alle tidligere moduler implementert. Nytt er brannetteforskning med basic grunnleggende brannteori, som er svært sentralt sett i forhold til elektroinstallasjoner. Sertifiseringsorgan er annet enn det som var i første eltakstrunde, Nemko. Nemko har kalt det vi kaller «første runde» utdannede eltakstmenn som eltakst «gammel ordning». Sertifisering foregår nå via  et annet sertifiseringsorgan, https://norsksertifisering.no/personer/.

Vi gjør våre kursdeltagere bedre i å evaluere forhold som naturlig hører under en eltakstmannsoppgaver. Eltakstpersonen får en bredde i grunnleggende forståelse for forholdet eltakst, elkontroll, deltagelse i retten og mye mye mer.

Noen av momentene som belyses er: Brannetterforskning, kabelens dielektriske egenskaper, hva når kabelisolasjonen starter brannen pga feil? Restverdiredning og klorider etter PVC brann er også sentralt.

Termografi, brannprosjektering, temperaturens egenskaper på ledninger og kabler, kablers brannklassifisering og brannbelastning, brannklasser i boliger sett opp i mot krav til elektrisk utstyr montert i brannskillet når det er forskjellige brannseller i bygget, Prisestmering, kostandsbildet til tingskader, forsikringsoppdrag, oppdrag for retten, oppdrag for politiet, politiets «nullbilder», politiets dokumentliste, kognitiv bias, og mye mye mer kommer vi inn på i løpet av disse 2 arbeidsukene kurset varer.  Begreper som makroskop, termografi, branners utvikling, inkludert branntrekanten er sentrale.

Alle eklektroforetak bør ha minst 1 ansatt eltakstmann, alle forsikringsselskap bør ha det samme. Spesielt i forbindelse med ny Avhendingslov av 1.1.2022 vil eltakstmannen kunne få en god drahjelp av byggtakstmenn og boligselgere som har behov for å ha kunnskap om tilstanden på det elektriske anlegget. Dette basert på kjente takstprisnipper vil gjøre eltakstkandidaten istand til å ha et bredt spekter av tjenester å tilby basert på vår utdanning. All utdanning foregår med meget erfarne foredragsholdere, noen av de beste i landet innen sitt segment som deler av sin kunnskap slik at du som eltakstmann skal kunne møte utfordringene så godt rustet som mulig. Se kurskalender for ytterligere oppsatte kurs.

 

Gode inntektsmuligheter for profesjonen. Det er ikke uvanlig at våre elever signaliserer omsettning mellom 1 – 5 millioner kroner som eltakstbedrift. Noen av de første utdannende har også begynt å ansette og utdanne flere til sine virksomheter fordi de har fått for mye å gjøre, noe som indikerer behovet.

Noen av våre elever fra forrige runde med utdanning av eltakstmenn signaliserer et spennende yrke, godt betalt, og ikke minst meningsfyllt. Som eksempel nevnes at alle landets forsikringsselskap har behov for bistand i å utlede feil i relasjon til elektriske forhold. Boligeiere vil ha behov for bistand i brannetterforskning etter at det ordinære tilsynsapparatet ikke har funnet noe galt med elanlegget som har forårsaket brannen, og dermed fått avslag i erstatningsutbetaling fordi da selskapets egne mannskaper har konkludert med påsatt brann, ofte uten bevis.  Boligeiere har  ikke noen ide om hvordan komme seg videre i prosessen når de vet at de ikke har forårsaket brannen selv, selv om det også kan forekomme. Et stort antall netteiere leverer ulovlige spenningsnivåer og derved kortslutningsstrømmer til sine kunder, noe som kommer til uttrykk i branner som vi ofte må bistå med da det er få andre til å bistå eierne. Behovet for eltakstmenn og kvalitetssikring av elektroleveranser er meget stort i landet, ikke minst «Follobanens» åpning viste dette i fjor.

Sertifisering via Norsk Sertifisering AS. Egen sertifiseringsavgift tilkommer.

Kurset er godt egnet for DLE personell, børannetterforskere elektro, IK personell med fokus på elektro, elektroinstallatører, elektromontører, saksbehandlere og andre som har dialog med publikum som både har kjøpt seg bolig og trenger en etterrettelig Eltakst / tilstandsvurdering for å få status i hit eventuelle krav mot selger mm.

 

https://norsksertifisering.no/personer/eltakstperson-bolig-elt-b/

 

 

 

 

  •  

Kurssted: Digitalt, Zoom.us

 

 

Dato Dato på-meldings-frist Kurstype  Sted

Pris

kr.

GRATIS WEBINAR.

Eltakst

 

25.03.2024 – kl. 18.00 – 19.00

NB. Påmelding til jhl@nek.as

25.03.2024

 

eller intill at Webinaret er fulltegnet med maks 25 deltagere. Eventuell fulltegning vil kunngjøres her, og i svar på mail til potensielle deltagere forutsatt kapsitet. Sjekk denne siden dersom du ikke hører noe.

Orientering om eltakstfaget, er dette noe for deg, et lite forkurs, noen få tester gjøres på seminaret. Om du ikke klarer besvarelsen, vil du få opplæring i tematikken på utdanningen.

Zoom.us

Etter påmelding og invitasjon

Gratis

 

Eltakst bolig, del 1, med brannetterforskning, retningslinjer fra Norsk Sertifisering.

 

 

22.04 – 26.04.2024

 

Minimumskrav til deltagere + eksamen: Minst 3 år etter endt elektromonørutdanning og NEK 405.2 sertifisert. har du ikke NEK 405.2 fra tidligere tilbys et ettermiddagskurs i denne normen slik at du er kjent med den og kan ta separat eksamen i den.

Fokus på ny Avhendingslov og restriksjoner i denne samt forskrift til loven.

Obligatorisk kursgrunnlag: Nordic firemanual 2.0/ brannetterforskningsstandarden NFPA 921, Håndbok i brannetterforskning, NS 3424, NS 3451, NEK 405. serien.

  Se neste rad for pris på begge kursene.

 

 Eltakst bolig del 2.  Med brannetterforskning og retningslinjer fra Norsk Sertifisering.

 

06.05 – 13.05. 2024

NB! Eksamen 14.05.2024

Husk Kristi Himmelfartsdag torsdag 9.5. Normal undervisning fredag den 10.5.2024.

 

 

 

 

NEK 405.2, eget ettermiddagskurs i del 2 av eltakstutdannigen. dersom du ikke har dette fra tidligere. Pris kr. 5000,00

 

Også hjemmeoppgaver må påregnes.

 

 

Eltakst bolig, skadetakst og tilstandsvurdering, tingskader. Forelesningene foregår digitalt. Vi starter opp kl. 09.00 med varighet til ca kl. 15.30 hver dag hele

arbeidsuka. Annet tidspunkt på eksamen.

 

Både forelesning og eksamen blir digitalt gjennomført.

Eksamen avlegges digitalt siste kursdag. Eksamenavgift til seertifiseringsorgan kommer i tillegg til kursavgift. Inkludert i kursavgiften er et omfattende kurskompendium, boka Haåndbok i brannetterforskning (2012), NS 3424 og NS 3451, Utleveres før første kursdag.

Husk å søke sertifiseringsorganet om å avlegge eksamen før eksamensdagen. Se deres hjemmeside for detaljer. Kontakt oss dersom du har behov for hjelp.

 

Tilbakemelding fra kursdeltagere er meget positiv på digital kursvirksomhet.

Digitalt

Pris del 1 og del 2: Kr 47 500 ordinær pris.

Rabatt 15 % for early birdpåmeldere som melder seg på etter webinar.

 

 

Priser gjelder pr deltager og kursavgift må være innbetalt før tilgang til elektronisk undervisning og kursdeltagelse.

 

NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 7 dager, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. Det kan også forekomme at det passer med praktisk øvelse ved deltagelse i rettsssaker, eierskiftesaker eller skadetakstsaker. Tilpasses hvert enkelt kurs. Dersom deltagerne ønsker å bli med på noen oppdrag, kan du ved henvendelse til undertegnede bli med som sidemann på opplæring under forutsetning av at du har gyldig forsikring og er med på eget ansvar.

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold. I noen sammenheng vil deltagerne også kunne bli med på en rettssak, men det er noe mere utfordrende etter gjennomføring av digitale avhør.