Kurskalender

/Kurskalender

appleicon_57px Kurs 2020.     

Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

Generelt alle kurs: I tillegg til kursavgifter kommer pris på «dagpakker inkl. lunsj etc fra hotellene. I praksis kan dette variere fra ca kr. 500 til kr. 700 pr dag.

Vi søker å finne gunstige løsninger slik at alle stedene det er planlagt kurs er det ikke nødvendigvis gjort avtale på hotell enda. Det kan bli aktuelt å flytte kurs innen en region til kurssted med mer egnet kapasitet. Lillestrøm / Oslo anses å være samme region.

Foto: Norsk Elektro – Kontroll AS.

 

NB. Viktig nyheter:

Elkontroll landbrukskurs for de som ønsker å arbeide med elkontroll i landbruk. Vi vet det nytter med slike kontroller, derfor gir selskapene betydelige rabatter.

Nye føringer for å holde kurs innen utdanning av landbrukskontrollører:

  • Vi som kursholdere må ha fått godkjent kursene våre av LBK (Landbrukets Brannvern komité). Sertifiseringsorganene (Nemko og DNV) sitter med oversikt over godkjente kursholdere. 
  • Minimumskravet til kursets varighet er 7 timer + eksamen. Landbruket trenger et betydelig antall aktører, og de som gjennomfører dette kurset skal prefereres  ved forespørsel på denne type oppdrag fra forsikringsselskapene.
  • Videre er det nye krav til termografikamera, informasjonspunkter og kontrollpunkter for landbruk / gartnerikontroller. Også helse, miljø og sikkerhet har fått noe endret fokus med denne kontrolltypen, som vi vet via pilotprosjekt virker meget godt.

 

Kurssted: Scandic Lillestrøm og Hunderfossen Energisenter

Eltakstutdanning

Norge har et enormt behov for eltakstmenn, minimum estimert til 2 000 stk på landbasis.

Flere av våre kursdeltagere signaliserer årlig omsetning mellom kr. 1 og 3 mill. Enkelte har fått fastjobb med lønn på mer enn 1 mill i året, fordi oppdragsgiverne ser store behov for denne type tjenester.

Behovet er omfattende, og vi vet i dag at mange som får sine saker vurdert av andre enn eltakstmenn, ofte får mangelfulle rapporter, og erstatninger deretter, dersom de overhode får noen.

«Kontantrabatt» dersom du melder deg på eltakstkursene samtidig, og betaler kursavgift før første kursdag.

 

Dato Dato på-meldings-frist Kurstype  Sted

Pris

kr.

         

27.10.2020

 

15.10.2020 Elkontroll landbruk, fordypningskurs i hht NEK 405.3 Tillegg B
Lillestrøm 5000

Nyhet!! Pilotkurs

Brannutreder BA 4 og BA 5

 

2+3. november 2020 Brannutreder, inkluderer brannetterforskning i begrenset omfang, men gir noen føringer feks for elektroforetak som har en del forsikringsskader.
Lillestrøm 9500

Forventet i Q4, 2020

 

 

 

 

Grunnleggende eltakst, bolig, kommer

Lillestrøm 30 000

Kommer i Q4 2020

 

Eltakst, fordypning skadetakst, tredjepartskontroll, næringsbygg.

NB. Krav til eltakst næring: Sertifisert i hht NEK 405.1 og NEK 405.3

Lillestrøm 30 000

NEK 405.2 Dette kjøres som ettermiddagskurs

en av de første dagene i eltakstutdanningens grunnkurs.

 

Eltakstkursene er også åpen for montører som ønsker eltakstutdanning.

 

NB. Krav til eltakstmann bolig: Min NEK 405.2

sertifisert. Har man ikke denne fra tidligere, tilbys ettermiddagskurs i

det grunnleggende eltakstkurset.

Rabatt ved påmelding både av grunnleggende eltakst og skadetakstkurset

etter nærmere vilkår. Ta kontakt for mer info.

Lillestrøm 3 000
  BEDRIFTSINTERNT KURS, ERFARINGER FRA ELTAKSTOPPDRAG, TRYGGERE MONTØRER I HHT AVTALE

 

NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 14 dager, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. Det kan også forekomme at det passer med praktisk øvelse ved deltagelse i rettsssaker, eierskiftesaker eller skadetakstsaker. Tilpasses hvert enkelt kurs.

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold.