Eltakstmenn

/Eltakstmenn

appleicon_57px  

Hvorfor det er viktig å benytte eltakstmenn

En eltakstmann vil kunne hjelpe deg som for eksempel skal selge boligen din. Han har da opplæring i de norske standardene NS 3600, NS 3424 og NS 3451, som er et felles ”stammespråk” som også bygningstakstmenn skal legge til grunn når de gjennomfører en tilstandsvurdering / boligsalgsrapport. Elektrobransjen har tradisjonelt hatt annet fokus, slik at denne type opplæring har ikke vært del av den naturlige hverdagen til en elektriker.

Har du kjøpt bolig, uten at du vet noe om tilstanden på elanlegget, og eventuelle kostnader på utbedring?

Eltakstmannen har bestått en eltaksteksamen i tillegg til gjennomført et obligatorisk ukes kurs. God elektrokunnskap er nødvendig som eltakstmann. Dersom du har behov for assistanse i forbindelse med eierskiftesak, bør du forvisse deg om at eltakstmannen har gjennomført en eltakstutdanning innen skadetakst / eierskiftekurs. Har han ikke det, bør du skifte eltakstmann til en som kan verifisere slik utdanning. Forespør om han har erfaring og utdanning fra slike saker. Du risikerer å tape hundretusener ved ikke å ta dette rådet alvorlig. Fra og med 1.1.2022 vil krav om salg «AS is» ikke lenger være tillatt. dersom du som kjøper finner feil og mangler for mer enn kr. 10 000 har du en reell mulighet for å «gå videre» med ditt krav. Når det gjelder dte leektriske innebærer det et tilnærmet feilfritt elektrisk anlegg, feks dokumentasjon på alt utført elektrisk arbeid etter 1.1.1999. 

Nye krav i Avhendingslov av 1.1.2022, Synliggjøring av tilstanden på boligen, viktig pga ditt ansvar som selger eller boligeier

Ved å synliggjøre tilstanden, vet kjøper hva han har å forholde seg til, slik at han får budsjettert med eventuelle kostnader i sin kalkyle. Vi vet av egen erfaring at enkelte meglere ikke ønsker å synliggjøre forhold av negativ art, men det er mye bedre at en som har råd til å kjøpe din bolig, og ta eventuelle utbedringer, kjøper den, enn en som ikke har det, og risikerer å bli feks et brannoffer. Krav i gammel Avhendingslov om salg «As is» eller solgt som den er er ikke lenger tillatt.

Vår erfaring er at alle som har kjøpt bolig, der forhold er synliggjort, har fått prisen de har ønsket, mens kjøper har satt pris på å vite hva han kjøper, slik at han kan ta tak i alvorlige forhold før han flytter inn i boligen.

 

Har du lyst til å bli eltakstmann?

For deg som har lyst til å bli eltakstmann, kreves at du er elektrofagmann med føringer i kvalifikasjonskrav fra myndighetene, og har minimum bestått NEK 405.2 brannforebyggende elkontroll –bolig sertifisering. Har du ikke slik sertifisering fra tidligere, kan denne spesialiseringen tas som eget kveldskurs den uka selve grunnleggende eltakstutdanning foregår.

Det er behov for minst 2000 eltakstmenn på landsbasis. Eltakstmarkedet er på flere hundre millioner kroner årlig. Utbedringsbehovet er på flere milliarder kroner. Sannsynligvis i 100 milliarder kroners klassen dersom man også legger overordnet nett til grunn, dvs høyspentnettet.

 

Se mer informasjon under de respektive kategorier og kurskalender for planlagte kurs.

Flere av våre kursdeltagere har fått finanisert sin utdanning via NAV, og noen har fått gode jobber i etterkant. Til og med blitt headhuntet til nøkkelposisjoner. Tilbakemeldingene om faglig utvikling er særdeles positiv fra majoriteten av deltakerne.