Firmaet Brannetterforskning AS sentralt i Elektroskolens brannetterforskningskurs

En sentral koordinator i forbindelse med Elektroskolens brannetterforskningskurs er firmaet Brannetterforskning AS. Erfaringene som er erhvervet over tid i henholdsvis både Norsk Elektro – Kontroll AS og Brannetterforskning AS, er sentrale i det første pilotkurset som kjøres innen privat brannetterforskningsutdanning i Norge. Selve utdanningen tilsvarer 20 studiepoeng innen fagutdanning, og er helt unikt i både Norsk og Nordisk utdanning. Likeledes er målgruppen Elektroskolen AS henvender seg til det. I mye av brannetterforskningen som aktører har deltatt i, ser man behov for betydelig bedere

Flere og flere oppgaver for eltakstmenn gir interessante hverdag

Tilbakemeldingen fra et større antall eltakstmenn er betydelig økt aktivitet i en relativt ny profesjon. Flere sier også at bunnlinja begynner å bli hyggelig etter en noe “trang fødsel” for å bli kjent i markedet. Noen nevner omsetning i mellom 1 og nærmere 3 mill i omsetning. Felles for alle er at markedsføring står sentralt, noe som i dag ikke trenger å “koste allverden” i forbindelse med sosiale medier. Noen av oppdragstypene som nevnes er: Brannetterforskning, eltakst før salg av bolig, omfattende antall

Elektrobranner får karakteristikken “påsatt brann” eller ukjent brannårsak pga manglende kunnskap.

Det er registrert flere tilfeller av det som på godt Norsk kan kalles “justismord” i forbindelse med brannetterforskning. Spesielt der fenomenet “parallellysbue” har inntruffet, forekommer dette. PÅ grunn av energien i en slik type lysbue, der vi snakker om opp mot, dersom ikke over,  35 000 grader Fahrenheit (19 400 grader Celsius). Dette er mer enn 3 ganger solens overflatetemperatur, og nærmere 5 ganger høyere temperatur enn en sveiseflamme. Parallellysbue er noe helt annet enn serielysbue, og Sintef har kreert noen

Elektroskolen AS

Elektroskolen AS er akseptert av Landbrukets brannvernkomité som den første aktøren for utdanning av Elkontrollører i landbruket! Fra 1.1.2016 vil NEK 405.3 – elkontroll næring utdannede kontrollører, med tilleggskurs fra oss, et fordypningskurs på elanlegg i landbruk og gartnerier, bli preferert for kontroll av landbruk/ gartnerier via FNO sin database. Det betyr at de som har pesialkurset, vil få førsteretten til kontroll av landbruk/ gartneriinstallasjoner i følge bestiller. Flere forsikringsselskap og landbruket har sett behov for spesialisering basert på pilotprosjekt. Derfor dette