Hvorfor velge Elektroskolen ?

/Hvorfor velge Elektroskolen ?
Utdanningen foregår med erfarne forelesere som har både praktisk og teoretisk erfaring fra temaene.

Betydelig deltagelse i rettsapparatet som sakkyndig vitne, meddommer, ordinært vitne og tilhører i flere saker bl.a med selvprosederende, har gitt verdifull juridisk erfaring, som kommer både takstmenn og kunder til gode.

Du har feks lyst til å:

-øke kompetansen i egne rekker,

-øke verdiskapende arbeid,

-lyst til å gjøre en forskjell, 

-etablere egen virksomhet,

-gi firmaet et betydelig kvalitetsstempel.

Årsakene kan være mange, men vi garanterer økt kunnskap og en utdanning i et trygt miljø, der det skapes unike faglige relasjoner.

Potensielle kunder:

-Advokater

-Takstmenn

-Boligselgere

-Boligkjøpere,

-privatetterforskere,

-Andre eltakstmenn (sidemannskontroll og samarbeid på større prosjekter),

-boligeiere som har opplevd brann,

-Forsikringsselskap

+++

Utdanning kun i grunnleggende takst, eller også skadetakst og eierskiftesaker?

Grunnleggende eltakstutdanning og tilstandsvurdering basert på NS 3600 og noen andre Norske standarder må alle gjennomføre. Ønsker du spesialisering, anbefales skadetakstutdanningen i tillegg. Markedet er størst i sistnevnte område for tiden, der flere opererer med millonomsettning årlig. Markedet må imidlertid kreeres i ditt område. Det er plass til flere i samme område.

Se kurskalender for planlagt utdanning.

Elkontrollører

Elektroskolen utdanner også elkontroll bolig (NEK 405.2) og Elkontroll næring (NEK 405.3) kontrollører. Det anbefales at du tar slik utdanning med forelesere som praktiserer i det daglige selv, slik at du både får en praktisk og teoretisk tilnærming til oppgavene.