Elektrobranner får karakteristikken «påsatt brann» eller ukjent brannårsak pga manglende kunnskap.

//Elektrobranner får karakteristikken «påsatt brann» eller ukjent brannårsak pga manglende kunnskap.

Det er registrert flere tilfeller av det som på godt Norsk kan kalles «justismord» i forbindelse med brannetterforskning. Spesielt der fenomenet «parallellysbue» har inntruffet, forekommer dette. PÅ grunn av energien i en slik type lysbue, der vi snakker om opp mot, dersom ikke over,  35 000 grader Fahrenheit (19 400 grader Celsius). Dette er mer enn 3 ganger solens overflatetemperatur, og nærmere 5 ganger høyere temperatur enn en sveiseflamme.

Parallellysbue er noe helt annet enn serielysbue, og Sintef har kreert noen gode forskningsrapporter om teamet i 2007 og 2012. Det er mistanke om at disse rapportene ikke har nådd alle brannutredere. 

I en eksplosjon som oppstår ved slike lysbuer vil fragmenter slynges over stort område, og det kan se ut til at brannen er påsatt flere steder, noe den forsåvidt er, på grunn av fysiske krefter fra selve kortslutningen (parallellysbuen).