Nyheter

/Nyheter

Eltakstmann, et spenende tilbud til elektrobransjen. Gratis Webinar den 25.mars 2024.

Erfaringsmessig har personell som tidlig kommer inn i markeder lettere for å få oppdrag enn andre. Vi tilbyr et gratis webinar for å orientere litt om Eltakst, markedsmuligheter mm dersom du synes dette kan virke interessant.. Send oss en en påmelding til kursansvarlig hos oss for gratis deltagelse på webinaret som omhandler eltakst og brannetterforskning.   Benytt mail til: jhl@nek.as og merk påmelding webinar 25. mars 2024.   Welkommen til en meget givende time i tiden kl. 18.00 – 19.00.  

Takk til deltagere på tidligere webinar og kurs. Ny mulighet for gratis webinar den 25.03.2024- kl. 18.00 – 19.00

Elektroskolen vil takke flere av deltagere i eltakstutdanningen for svært hyggelige tilbakemeldinger.   Veldig hyggelig når enkelte av deltaggerne sier at de GLEDER seg til selve eltakstkurset etter informasjon på webinaret.   Vi garanterer at vi har mye å tilby til deg som har lyst til å arbeide med eltakst, en relativt ny profesjon i elektrobransjen som ikke minst har vist seg svært nyttig i flere brannsaker der boligeiere har blitt feilaktig beskyldt for å ha tent på boliegen sine selv, mens vi ofte

Elektrobranner får karakteristikken «påsatt brann» eller ukjent brannårsak pga manglende kunnskap.

Det er registrert flere tilfeller av det som på godt Norsk kan kalles «justismord» i forbindelse med brannetterforskning. Spesielt der fenomenet «parallellysbue» har inntruffet, forekommer dette. PÅ grunn av energien i en slik type lysbue, der vi snakker om opp mot, dersom ikke over,  35 000 grader Fahrenheit (19 400 grader Celsius). Dette er mer enn 3 ganger solens overflatetemperatur, og nærmere 5 ganger høyere temperatur enn en sveiseflamme. Parallellysbue er noe helt annet enn serielysbue, og Sintef har kreert noen