Nyheter

/Nyheter

Elektrobranner får karakteristikken «påsatt brann» eller ukjent brannårsak pga manglende kunnskap.

Det er registrert flere tilfeller av det som på godt Norsk kan kalles «justismord» i forbindelse med brannetterforskning. Spesielt der fenomenet «parallellysbue» har inntruffet, forekommer dette. PÅ grunn av energien i en slik type lysbue, der vi snakker om opp mot, dersom ikke over,  35 000 grader Fahrenheit (19 400 grader Celsius). Dette er mer enn 3 ganger solens overflatetemperatur, og nærmere 5 ganger høyere temperatur enn en sveiseflamme. Parallellysbue er noe helt annet enn serielysbue, og Sintef har kreert noen

Elektroskolen AS

Elektroskolen AS er akseptert av Landbrukets brannvernkomité som den første aktøren for utdanning av Elkontrollører i landbruket! Fra 1.1.2016 vil NEK 405.3 – elkontroll næring utdannede kontrollører, med tilleggskurs fra oss, et fordypningskurs på elanlegg i landbruk og gartnerier, bli preferert for kontroll av landbruk/ gartnerier via FNO sin database. Det betyr at de som har pesialkurset, vil få førsteretten til kontroll av landbruk/ gartneriinstallasjoner i følge bestiller. Flere forsikringsselskap og landbruket har sett behov for spesialisering basert på pilotprosjekt. Derfor dette