Andre kurs / foredrag

/Andre kurs / foredrag

Brannetterforskning BA 4 og BA5

BA 4 betyr at man ikke trenger å være fagmann, men instruert i faremomenter relatert til elektrisitet.

BA 5 betyr at man er fagmann innen elektro.

Våren 2018 planlegges startet et pilotkurs for brannetterforskning. Det er et meget stort behov for kvalifiserte til dette arbeidet på landsbasis. Dette i tillegg til arbeidet DLE utfører, da behovet for å bistå private etter en brann, eventuelt forsikringsselskap og andre, er stort. Spesielt innen forsikring ser det ut til å være omfattende behov for kvalifiserte til å utrede elektriske forhold som kan ha forårsaket brann. Tilsvarende må sier om å bistå private etter en brann. Det kan se ut til at det er et betydelig antall boligeiere som eksempel, som har blitt mistenkt for å ha tent på boligen selv, mens dette ikke er det virkelige bildet.

Brannetterforskninsgkurset (level 1) vil inneholde omfattende materialer i undervisningen der kursdeltager kjøper og bestiller dette selv. Mange vil kanskje ha for eksempel “Brannetterforskningsboka” fra Norsk Brannvernforening (2012 utgaven). I tillegg vil både NFPA 921 og NFPA 1033 være sentrale, i tillegg til annet materiell. Komplett litteraturliste fås i god tid før kursstart.

Se Kurskalender for mer omtale av kurset og noe av innholdet vi kommer inn på. 

Elektroskolen AS kan tilby andre kurs på forespørsel, enn de som er listet i kurskalender eller omtalt  annet sted på hjemmesiden. Det nevnes:

 • Riskiovurdering basert på Tabell 51 A
 • Risikovurdering forskjellige brukergrupper, for eksempel sykehus, landbruk, elektroinstallatører.
 • Instruert personale
 • FSE

Vi kan også tilby foredrag som kan være relevante for flere. Vi nevner noen av våre kunder den siste tiden som har villet ha foredrag med spesiell fokus:

 • Boligsalg og kjøp, utfordringer med elanlegg og tilstand
 • Forsikringsselskap – risikovurdering elektrobransje
 • Forsikringsselskap – risikovurdering landbruk
 • Rotary – erfaringer fra en eltakstmanns hverdag
 • Borettslag / sameier – krav til internkontroll og risikovurdering
 • Borettslag og sameier – krav til tilstandsvurdering av bygningsmassen ref NS 3600. SpesIlet viktig for sameiere som skal selge bolig, eller potensielle kjøpere.
 • Led belysning, utfordringer.