Om oss

/Om oss

appleicon_57px

Elektroskolen AS er landets eneste arena for utdanning av eltakstmenn, der man etter endt utdanning og bestått eksamen får status ”Nemkogodkjent eltakstmann”.

Det skilles foreløpig på to nivåer innen eltakst. Det ene er obligatorisk grunnleggende utdanning, der man etter endt utdanning skal ha fått god basiskunnskap for tilstandsvurdering av boliger som skal selges, foruten innsyn i grunnleggende prinsipper.

Nivå 2 er skadetakst, der man også vil få god kunnskap om eierskiftesaker, og spesielt betraktninger i forhold til juss, brannnetterforskning mm. 

Denne type utdanning foregår utelukkende med erfarne forelesere, som har et betydelig antall saker bak seg i rettsapparatet som sakkyndig vitne, og taksering av elanlegg i boliger. Funksjonen til eltaksmannen kan være som vitne, sakkyndig vitne, meddommer, utreder for forsikringsselskap ++. Mange boligkjøpere har fått et helt annet objekt enn de trodde, når de var på visning, og hadde lest igjennom takst og prospekt.

Hovedforeleser er Jon Henrik Leere, fra firmaene Brannetterforskning AS og  Norsk Elektro – Kontroll AS. Han er sannsynligvis den Nemkogodkjente eltakstmannen med flest saker bak seg i rettsapparatet som vitne i elektrosaker. Han har også vært meddommer i Oslo Tingrett.

Se liste over eltakstmenn fra Nemko: http://www.nemko.com/no/sertifisering/personellsertifisering/eltakstmann

Elektroskolen AS utdanner også elkontrollører for termografering, elkontroll bolig, elkontroll næring og elkontroll landbruk. 

Flere av skolens elever har blitt headhuntet til nøkkelpossisjoner etter endt utdanning, mens andre har blitt store resurser for sine bedrifter, være seg mhp intern eller ekstern kvalitetssikring av elanleggene. Behovene for strukturert kvalitetssikring av elanlegg i boliger og næringsbygg er stort, og det har ikke blitt mindre nå som hvem som helst kan kjøpe elektrisk materiell, nær sagt hvor som helst, og dette monteres ulovlig, svært ofte.

Som privatperson, og ufaglært, har man ikke anledning til å utføre noe elektrisk arbeid i den faste elektriske installasjonen. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har føringer for hva man kan gjøre selv.