Eltakstkurs

/Eltakstkurs

Grunnleggende eltakstkurs -bolig og næring, er obligatorisk for alle som ønsker å bli godkjente eltakstmenn. Kurset vil også være egnet for de som ønsker å ta NEK 405.20 utdanning, men gir ikke automatisk rett til eksamen i den normen pga vesentlige forskjeller mhp kvalifikasjoner. Vi følger FEK krav og har ingen særkrav ut over det, og krav om obligatorisk kurs. Vi ønsker at aktørene skal optre enhetlig i dette arbeidet.

Utdanningen er basert på elektrolovgivningen, i tillegg til viktige momenter fra de norske standardene NS 3600, NS 3424 og NS 3451. Juss er også sentralt. Føringer deles ut på kurset i Elektroskolens guideline for slike oppdrag. Denne har navnet ES GL 9099.

På eksamen er det nullfeiltolleranse for å overse feil som kan medføre fare for kunde, for eksempel brannfare, berøringsfare, manglende kunnskap om nettsystem og jordfeil.

Eksempel på slikt spørsmål kan være: Hvilke signaler kan du få ved hjelp av ordinært multimeter om at et 230 volts IT nett har skiftet karakter til TT nett?

Varighet av grunnleggende kurs er 1 uke, med tillegg av hjemmeeksamen, og hjemmeoppgaver før kursstart.

Skadetakst 

For de som ønsker å arbeide med eltakst i næringsbygg /skadetakst / eierskiftesaker i boligsammenheng, og reklamere med det, kreves spesialiseringskurs i skadetakst / eierskiftesaker.

Varighet av dette kurset er også 5 dager inkludert teoretisk eksamen. I tillegg kommer praktisk eksamen som har egne retningslinjer.

Det er krav om årlig vedlikehold av kompetanse, med minimum 20 timer. Guidelinen ES GL 9100 har grundigere føringer.

Markedet:

Forsikringsselskap, Boligselgere, meglere, advokater, boligkjøpere, elektroinstallatører, byggtakstmenn, rettsapparatet, utstyrsleverandører, boligprodusenter, .

Se kurskalender for planlagte kurs .

Eltakst næring

Kurs forventes infaset i løpet av 2020 og vil på lik linje med eltakst bolig innebære utført grunnutdanning, mens skadetakst vil inneholde krav til grunnutdanning og spesialisering i forskjellige problemstillinger i relasjon til skade i næringssammenheng. Brannetterforskning er sentral del av denne opplæringen, men kun i begrenset omfang. 3 parts vurderinger er også del av opplæringen, som eksemplifiseres i stor grad.