Eltakstkurs

/Eltakstkurs

Grunnleggende eltakstkurs – bolig, er obligatorisk for alle som ønsker å bli Nemkogodkjente eltakstmenn.

Utdanningen er basert på elektrolovgivningen, i tillegg til viktige momenter fra de norske standardene NS 3600, NS 3424 og NS 3451. Juss er også sentralt. Føringer kan sees i dokumentet P 155 fra Nemko

http://nemko.com/no/p-155-eltakstmann

På eksamen er det nullfeiltolleranse for å overse feil som kan medføre fare for kunde, for eksempel brannfare, berøringsfare, manglende kunnskap om nettsystem og jordfeil.

Eksempel på slikt spørsmål kan være: Hvilke signaler kan du få ved hjelp av ordinært multimeter om at et 230 volts IT nett har skiftet karakter til TT nett?

Varighet av grunnleggende kurs er 1 uke, med tillegg av hjemmeeksamen, og hjemmeoppgaver før kursstart.

Skadetakst 

For de som ønsker å arbeide med skadetakst / eierskiftesaker i boligsammenheng, og reklamere med det, kreves spesialiseringskurs i skadetakst / eierskiftesaker.

Varighet av dette kurset er 5 dager inkludert teoretisk eksamen. I tillegg kommer hjemmeeksamen som må innleveres til Nemko senest påfølgende tirsdag morgen kl. 08.00 

Det er krav om årlig vedlikehold av kompetanse, med minimum 20 timer. Se P 155 for detaljer.

Markedet:

Forsikringsselskap, Boligselgere, meglere, advokater, boligkjøpere, elektroinstallatører, byggtakstmenn, rettsapparatet, utstyrsleverandører, produsenter.

Se kurskalender for planlagte kurs .

Eltakst næring

Kurs forventes innfaset i løpet av 2. halvår 2017 og vil på lik linje med eltakst bolig innebære grunnutdanning, mens skadetakst vil inneholde krav til grunnutdanning og spesialisering i forskjellige problemstillinger i relasjon til skade i næringssammenheng. Brannetterforskning er sentral del av denne opplæringen, men kun i begrenset omfang, da brannetterforskning vil bli et eget ukes kurs sannsynligvis i 1. halvdel av 2018. Forusetningen for å få ta del i brannetterforskningen er at man har gjennomført eltakstutdanningen inkludert skadetakst, være seg bolig eller næring. Kurset vil også være egnet for politi og DLE personell som arbeider med brannetterforskning. Det er elektro – og brannregelverket som legges til grunn i tillegg til spesielle forhold som er nødvendige å ha kunnskap om for å gjøre en forsvarlig elrelatert vurdering av en brann. Føringer i ny Nordic fire manual, da den gamle tradisjonelle etterforskningsmodellen basert på “utelukkelsesmetoden” ikke skal brukes lenger pga mulighet for store usikkerhetsmomenter i DSB sin “brannårsaksstatistikk”.