Eltakstkurs

/Eltakstkurs

Grunnleggende eltakstkurs – bolig, er obligatorisk for alle som ønsker å bli Nemkogodkjente eltakstmenn.

Utdanningen er basert på elektrolovgivningen, i tillegg til viktige momenter fra de norske standardene NS 3600, NS 3424 og NS 3451. Juss er også sentralt. Føringer deles ut på kurset i Elektroskolens guideline for slike oppdrag. Denne har navnet ES GL 9099.

På eksamen er det nullfeiltolleranse for å overse feil som kan medføre fare for kunde, for eksempel brannfare, berøringsfare, manglende kunnskap om nettsystem og jordfeil.

Eksempel på slikt spørsmål kan være: Hvilke signaler kan du få ved hjelp av ordinært multimeter om at et 230 volts IT nett har skiftet karakter til TT nett?

Varighet av grunnleggende kurs er 1 uke, med tillegg av hjemmeeksamen, og hjemmeoppgaver før kursstart.

Skadetakst 

For de som ønsker å arbeide med skadetakst / eierskiftesaker i boligsammenheng, og reklamere med det, kreves spesialiseringskurs i skadetakst / eierskiftesaker.

Varighet av dette kurset er 5 dager inkludert teoretisk eksamen. I tillegg kommer hjemmeeksamen som må innleveres til Nemko senest påfølgende tirsdag morgen kl. 08.00 

Det er krav om årlig vedlikehold av kompetanse, med minimum 20 timer. Guidelinen ES GL 9100 har grundigere føringer.

Markedet:

Forsikringsselskap, Boligselgere, meglere, advokater, boligkjøpere, elektroinstallatører, byggtakstmenn, rettsapparatet, utstyrsleverandører, produsenter.

Se kurskalender for planlagte kurs .

Eltakst næring

Kurs forventes infaset i løpet av 2019 og vil på lik linje med eltakst bolig innebære grunnutdanning, mens skadetakst vil inneholde krav til grunnutdanning og spesialisering i forskjellige problemstillinger i relasjon til skade i næringssammenheng. Brannetterforskning er sentral del av denne opplæringen, men kun i begrenset omfang.