Eltakstkurs

/Eltakstkurs

Eltakstkurs -bolig og næring, er obligatorisk for alle som ønsker å bli godkjente eltakstmenn. Kurset vil også være egnet for de som ønsker å ta NEK 405.20 utdanning, men gir ikke automatisk rett til eksamen i den normen pga vesentlige forskjeller mhp kvalifikasjoner. Vi følger FEK krav og har ingen særkrav ut over krav om obligatorisk kurs. Vi ønsker at aktørene skal optre enhetlig i dette arbeidet, derfor krav om felles kurs for samtlige som skal utdanne seg innen eltakst i konseptet vi følger.

 

Minimumskrav for eltakst bolig: Elektromontør grL med minimum 3 års fartstid etter bestått montørprøve og bestått NEK 405.2 eksamen før eltakstbevis kan foreligge.

Minimumskrav for eltakst næring: Elektromontør gr. L med minimum 3 års fartstid etter endt montørutdanning og NEK 405.1 og NEK 405.3 sertifisert med bestått eksamen  fra disse normene før eksamensbevis  eltakst kan foreligge. Må være gjennomført i løpet av en gitt tid etter eltaksteksamen. Ser føringer fra sertifiseringsorganet som vi vil henvise til i løpet av noe tid.

Utdanningen er basert på elektrolovgivningen, i tillegg til viktige momenter fra de norske standardene NS 3600, NS 3424 og NS 3451 og et utall andre lover, forskrifter og standarder. Juss er også sentralt. Føringer deles ut på kurset i Elektroskolens guideline for slike oppdrag som vil følge sertifiseringsorganet sine føringer for den aktuelle profesjonen.

På eksamen er det nullfeiltolleranse for å overse feil som kan medføre fare for kunde, for eksempel brannfare, berøringsfare, manglende kunnskap om nettsystem og jordfeil. Imidlertid om man skulle svare feil vil kandidaten også få mulighet til å rette oppigjen feilen i personlig dialog med sensor.

Eksempel på slikt spørsmål kan være: Hvilke signaler kan du få ved hjelp av ordinært multimeter om at et 230 volts IT nett har skiftet karakter til TT nett?

 

Begge profesjoner, dvs eltakst bolig og eltakst næring, har felles krav om minst 80 timers kurs inkludert hjemmmeoppgaver. Har du det sertifisering i den ene konseptet er det tilstrekkelig med 40 timers tilleggsmodul for den andre profesjonen dersom du ønsker begge. Det er uavhengig av om du øsnker sertifisering inne bolig før næring elelr omvendt.

 

Varighet av  kursene er 2x 1 uke med eksamen siste kursdag , med tillegg av hjemmeoppgaver før og under kurset. Vi starter med eltakst boligutdanning, og fortsetter med eltakst næring når det er klart senere på året.

 

Markedet:

Forsikringsselskap, Boligselgere, meglere, advokater, boligkjøpere, elektroinstallatører, byggtakstmenn, rettsapparatet, utstyrsleverandører, boligprodusenter, politiet med flere.

Se kurskalender for planlagte kurs .

Eltakst næring

Kurs forventes infaset i løpet av 2022 og vil på lik linje med eltakst bolig innebære utført grunnutdanning, spesialisering i forskjellige problemstillinger i relasjon til skade i næringssammenheng. Brannetterforskning er sentral del av denne opplæringen, men kun i begrenset omfang. 3 parts vurderinger er også del av opplæringen, som eksemplifiseres i stor grad. Se normativt dokument hos sertifiseringsorganet for ytterligere detaljer og kursinnhold og krav.