Elkontroll landbruk

/Elkontroll landbruk

Retningslinjer ELKONTROLL LANDBRUK – GARTNERI

Elektroskolen AS er valgt som en samarbeidspartner for landbruket i utdanning av elkontrollører som ønsker å ha fokus på dette kundesegmentet. Både NEK 405.1 Elektrotermografi – og NEK 405.3 Elkontroll næring sertifiserte stilles det krav til gjennomføring av slikt kurs.

Fra og med 2020 kreves at det er samme kontrollør som innehar begge sertifiseringene.

Det er også krav til fordypningskurs i landbruksutfordringer og elektriske anlegg / elektrisk utstyr, der det er krav om obligatorisk kurs på varighet av minimum 7 timer, samt et godkjent kurskonsept av LBK (Landbrukets Brannvern Komité).

Det ser også ut til at det er anledning til å bruke noen hjelpemidler på kurset. Kalkulator må medtas for beregninger. Det vil ikke være lov å brukemobiltelefonen, eller andre elektroniske hjelpemidler, ut over PC / Mac til å besvare oppgavene.