Elkontroll kurs

/Elkontroll kurs

appleicon_57px  Orientering om elkontrollnormene NEK 405.1 – Elektrotermografi – NEK 405.2 Brannforebyggende elkontroll – bolig og NEK 405.3 Elkontroll næring inkludert potensielle markedsområder.

Ovennevnte normer gjelder kontrolløren, der det er eksamenskrav til hvert av emnene, mens det er krav til firmaet i NEK 405.4 Elkontrollforetak. I NEK 405.4 er det ingen eksamenskrav, men kun et IK / KS system som kreves. Føringer ligger i normen.

Kandidatene kan med fordel bestille et samlekompendium av normene dersom de har ambisjoner om å utdanne seg på flere områder, for eksempel kombinasjonen NEK 405.1, NEK 405.2 og NEK 405.3 sertifisert elkontrollør. Normene kjøpes hos Standard online i Bærum, og er rimeligere i et samleoppsett, fremfor å kjøpe hver norm enkeltvis. Normene er obligatorisk underlag som er inkludert i Elektroskolens undervisning.

NEK 405.1 – elektrotermografi

Dette er en utdanning som gir deg teoretisk bakgrunn for å utføre elektrotermografering, men også innføring i praktisk bruk.

Termografi er en utdanning, der det fordres en del praktisk bruk av kameraet for å bli en dyktig termografør. Du vil ha nytte av termografering som eltakstmann og som elektrokontrollør, være seg både på NEK 405.2 og NEK 405.3 oppdrag.

En NEK 405.1 sertifisert vil også ha krav til fokuskurs landbruk / gartneri dersom han ønsker å arbeide i det kundesegmentet landbruk.

Utdanningen foregår med erfaren termografør fra både landbruk, næringsbygg og boliger.

Potensielle kunder:

Eltakstmenn, kunder av forsikringsselskap, landbruk, m fl.

Se kurskalender for kurs.

Se Normene NEK 405.1 og NEK 405.4 for flere detaljer.

NEK 405.2 – Brannforebyggende elkontroll – bolig.

Dette er en utdanning som gir deg teoretisk bakgrunn for å utføre elkontroll i boliger, men også obligatorisk for deg som skal drive med elkontroll i næringsbygg og eltakst i boliger.  Et kortfattet kurs inngår i både NEK 405.3 og eltakstutdanningen dersom du ikke har NEK 405.2 fra tidligere. Om ønskelig kan du ta sertifisering direkte hos sertifiseringsorganene DNV eller Nemko, men dette anbefales ikke, da strykprosenten er ganske stor dersom man velger den løsningen.

To av kontrollpunktene er temperaturmåling på inntak og i sikringsskap, slik at termografikunnskap kan være nyttig i den forbindelse.

NEK 405.2 eksamen er også nødvendig å ha bestått dersom du skal kunne praktisere som eltakstmann og elkontrollør i i næringssammenheng, eventuelt landbruk. Du må ikke ha bestått denne før du begynner med utdanning som eltakstmann eller elkontroll næring kontrollør, men du får ikke noe eksamensbevis i disse, forutsatt at du består, før også NEK 405.2 eksamen er bestått. Mange av våre kursdeltagere velger å ta NEK 405.2 utdanningen samtidig med en av de nevnte utdanninger. Prosentandelen av motiverte kandidater som fremstiller seg til eksamen og består, er høy.

Potensielle kunder:

Kunder av forsikringsselskap som ønsker utført elkontroll bolig i hht normen NEK 405.2. Denne kontrollen, gir rabatt på forsikringen fra mange selskaper. Må verifiseres med hvert enkelt, da eventuell rabatt kan variere.

Dersom du velger å ta eltakstutdanning eller elkontroll næringsutdanning hos oss, tilbys et kveldskurs i NEK 405.2 dersom du ikke har det fra tidligere. Du bør da ha et godt grunnlag for å fremstille deg til eksamen, siste kursdag, samtidig med øvrig eksamen.

Vi tilbyr rene NEK 405.2 kurs på forespørsel. Det legges ikke opp til rene NEK 405.2 kurs foreløpig.

Se Normene NEK 405.2 for flere detaljer.

NEK 405.3 – elkontroll næring

Dette er en utdanning som gir deg teoretisk bakgrunn for å utføre elkontroll i næringssammenheng, og vil være et krav for å drive med eltakst i næringsbygg.

Med næring kan forstås næringsbygg, kontroll i borettslag og sameier, for å nevne noe. Se for øvrig normen NEK 405.3 for flere områder. Vær obs på at det er nødvendig at man som elkontrollør ikke begir seg ut på områder man ikke har forutsetninger for. Næring kan bety så mangt, og det er stor forskjell på for eksempel et sykehus og et kontorbygg i innhold, men mye sammenfallende krav til et IK (Intern Kontroll) system.

En NEK 405.3 sertifisert vil også ha krav til fokuskurs landbruk / gartneri dersom han ønsker å arbeide i det kundesegmentet.

Utdanningen foregår med erfaren termografør og elkontrollør fra både landbruk, næringsbygg og boliger og med mye erfaring fra slikt arbeid.

Potensielle kunder:

Byggforvaltere, kunder av forsikringsselskap som ønsker rabatt etter kontroll / avvikslukking. Nevner i den sammenheng landbruket, byggeiere, sameier / borettslag, offentlig forvaltning m. Fl.

Se kurskalender for planlagte kurs.

Se Normene NEK 405.3 og NEK 405.4 for flere detaljer.

Fordypningskurs landbruk

Elektroskolen AS tilbyr fordypningskurs for de som er NEK 405.3 sertifiserte og ønsker å arbeide med elkontroll i landbruket. Nytt fra 2018 er at kursholdere skal ha fått godkjent sitt kurskonsept fra Landbrukets Brannvern komité (LBK). Sertifiseringsorganene har oversikt over godkjente foretak for slik opplæring. Vi er godkjente for slik utdanning.

På grunn av spesielle belastninger slike steder, er det viktig at kontrolløren har kunnskap om spesielle tilgjengelige gasser og deres påvirkning av elektrisk utstyr som eksempel, eller spesielle helsemessige krav som stilles for å arbeide feks i et grisefjøs. Hvordan de foskjellige frekvensene arter seg ved “overharmoniske” er også essensielt, for å nevne noe. Flytende “nullpunkt” og andre utfordringer for eksempel med “trippelharmoniske” er det også viktig at elkontrolløren for landbruk og gartneri har kunnskap om. 

Se kurskalender for detaljer.