Elektroskolen AS

//Elektroskolen AS

Elektroskolen AS er akseptert av Landbrukets brannvernkomité som den første aktøren for utdanning av Elkontrollører i landbruket!

Fra 1.1.2016 vil NEK 405.3 – elkontroll næring utdannede kontrollører, med tilleggskurs fra oss, et fordypningskurs på elanlegg i landbruk og gartnerier, bli preferert for kontroll av landbruk/ gartnerier via FNO sin database. Det betyr at de som har pesialkurset, vil få førsteretten til kontroll av landbruk/ gartneriinstallasjoner i følge bestiller.

Flere forsikringsselskap og landbruket har sett behov for spesialisering basert på pilotprosjekt. Derfor dette fordypningskurset som krever avsluttende eksamen med minimum 75 % riktig besvarelse.

Varighet er 1 dag inkludert eksamen.

Se kurskalender for mer informasjon.