Kurskalender for 1. halvår 2017 publisert.

Utdanningen innen elsikkerhet og eltakst fortsetter også i 2017.   Det vil bli gjennomført kun to grunnleggende eltakstkurs for boligmarkedet i 1. halvdel av 2017. Ett tidlig i halvåret, og ett like før påske. Da hovedforeleser også er mye benyttet i rettsapparatet, kan det bli nødvendig med enkelte justeringer av kursdatoer. Det vil sannsynligvis også bli kjørt et grunnleggende eltakstkurs med fokus på næringsbygg. Tilnærmet samtlige næringsbygg leveres med feil eller mangler i forhold til

Elektrobranner får karakteristikken “påsatt brann” eller ukjent brannårsak pga manglende kunnskap.

Det er registrert flere tilfeller av det som på godt Norsk kan kalles “justismord” i forbindelse med brannetterforskning. Spesielt der fenomenet “parallellysbue” har inntruffet, forekommer dette. PÅ grunn av energien i en slik type lysbue, der vi snakker om opp mot, dersom ikke over,  35 000 grader Fahrenheit (19 400 grader Celsius). Dette er mer enn 3 ganger solens overflatetemperatur, og nærmere 5 ganger høyere temperatur enn en sveiseflamme. Parallellysbue er noe helt annet enn serielysbue, og Sintef har kreert noen

Brannetterforskning inngår i eltakstutdanningen!

Som ledd i å gi et enda bedre tilbud til kunder, inngår brannetterforskning nå i skadetakstutdanningen hos Elektroskolen AS. Fra små oppdrag til omfattende branner med nedbrente boliger som resultat, vinkles utdanningen inn på sentrale elektriske forhold i relasjon til elektrobranner. I og med begrenset med tid til rådighet er det noen grunnleggende spesifikke forhold som belyses, slik at du som eltakstmann kan bli tryggere i din vurdering.

Elektroskolen AS

Elektroskolen AS er akseptert av Landbrukets brannvernkomité som den første aktøren for utdanning av Elkontrollører i landbruket! Fra 1.1.2016 vil NEK 405.3 – elkontroll næring utdannede kontrollører, med tilleggskurs fra oss, et fordypningskurs på elanlegg i landbruk og gartnerier, bli preferert for kontroll av landbruk/ gartnerier via FNO sin database. Det betyr at de som har pesialkurset, vil få førsteretten til kontroll av landbruk/ gartneriinstallasjoner i følge bestiller. Flere forsikringsselskap og landbruket har sett behov for spesialisering basert på pilotprosjekt. Derfor dette