Kurskalender for 1. halvår 2017 publisert.

//Kurskalender for 1. halvår 2017 publisert.

appleicon_57pxUtdanningen innen elsikkerhet og eltakst fortsetter også i 2017.

 

Det vil bli gjennomført kun to grunnleggende eltakstkurs for boligmarkedet i 1. halvdel av 2017. Ett tidlig i halvåret, og ett like før påske. Da hovedforeleser også er mye benyttet i rettsapparatet, kan det bli nødvendig med enkelte justeringer av kursdatoer.

Det vil sannsynligvis også bli kjørt et grunnleggende eltakstkurs med fokus på næringsbygg. Tilnærmet samtlige næringsbygg leveres med feil eller mangler i forhold til spesifikasjon, og brudd på regelverk. Behovet her er like stort som på boligsektoren. Også skadetakst innen næring vil sannsynligvis settes opp 1. halvår 2017.

Innen landbruket er det store behov for elkontroll, og fokus øker på utdanning innen elkontrollnormene NEK 405.1 – elektrotermografi og NEK 405.2/ 3 for Elkontroll næring, med spesialkurset Elkontroll landbruk for de som ønsker å spesialisere seg på dette fagområdet. Pr i dag er vi den eneste skolen som er godkjent av LBK (Landbrukets Brannvern Komité) for å drive med slik utdanning. Vi har noe fokus på NEK 400 landbruk, men det normtillegget er mest beregnet på nye installasjoner i landbruket, slik at vi har mer fokus på kontroll av eksisterende installasjoner.

Det er også planlagt ett brannetterforskningskurs i 1. halvår 2017, og dette er kun åpent for de som har gjennomført grunnleggende eltakst og skadetakstutdanningen. Tidspunkt ikke endelig fastsatt.

Også i 2017 fortsetter vi med spesialtilpassede kvalitetssikringskurs innen sluttkontroll, risikovurdering og dokumentasjon tilpasset hver enkelt bedrift. Vi har begrenset med kapasitet på dette feltet, men verdsetter at enkelte installatører tar dette alvorlig. Dersom man ikke får gjennomført noen evaluering av aktiviteten bedriften utøver, uten noen form for kvalitetssikring, vet man ikke hvordan man ligger ann, og får heller ikke igangsatt korrigerende tiltak, dersom man ikke har noen nøytrale utenforstående til å foreta slik evaluering.

Resertifisering i hht NEK 405.1,NEK 405.2 og NEK 405.3 vil fortsatt være et tilbud, samt nyutdanning i NEK 405.2 og NEK 405.3.