Kurskalender

/Kurskalender

appleicon_57px Kurs 2018            Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

Høsten 2018

Forventet oppstart 2.dre halvdel av september. 

7. -9. mai 2018

9.- 13. april 2018

NYHET – 

Privat Brannetterforskningskurs elektro, BA 4 og BA5,

Skroll nedover for mer info. 

Personell som har utvist uetisk adferd i takst, etterforskning eller utdanningssammenheng er ikke velkomne til kurs hos Elektroskolen AS.

NEK 405.3 / saksbehandlerkurs

Suksesskurset Grunnleggende eltakst, se mer info nedenfor.

Alle våre kurs kjøres med begrenset deltagelse.

   

Avventer nye føringer fra LBK

(Landbrukets Brannvern komité). 

Elkontroll landbruk –  fordypningskurs, for NEK 405.2 og NEK 405.3 sertifiserte. 

Meget relevant fordypningskurs, uavhengig om du kun driver med elkontroll i mindre landbruksbygg, eller større. 

Noen av kurstemaene: Ny elkotroll landbrukssjekkliste fra 2018, gassers påvirkning av metaller, tetthet på elektrisk utstyr, hvorfor PFXP ikke vil være tillatt i mange landbruksinstallasjoner, rapportering til FG- krav til innhold, rabatt til kunder, noe kjent brannfarlig utstyr, “flytende nullpunkt”,” vagabonderende strømmer”, “overharmoniske” +++

OSLO 4 750

9. til 13. april 2018

OBS. Ny mulighet til denne suksessrike utdanningen som eltakstmann!

 

 Grunnleggende eltakst bolig kurs – ny mulighet før sommerferien

Markedet har et stort behov for eltakstmenn, være seg innen tilstandsvurdering mhp vedlikehold, tilstandsvurdering av boliger og næringsbygg før salg, eventuelt i forbindelse med skadetakst / eierskiftesaker.

For å få ta kurs innen skadetakst / eirskiftesaker må kandidaten også ha vært igjennom grunnleggende eltakstutdanning. Vi tilbyr også spesialkurs i brannetterforskning for kandidater som har gjennomført skadetakstutdanningen.

Behovet for kandidater som behersker elektroregelverket innen forsikringssaker, dvs bistå forsikringsselskap til korrekte oppgjør, eventuelt bistå boligeiere som har mistet boligene i brann, eller fått feil forsikringsopppgjør etter skade, er stort.

Oslo  30 000 

 

23. til 27. april

2018.

 

Fordypningskurs eltakst bolig – skadetakst/ eierskiftesaker / brannetterforskning.

Kurset er godt egnet for de som ønsker å arbeide med eierskiftesaker, skadetakst av forskjellige kategorier innen el, og ikke minst noen grunnleggende føringer mhp brannetterforskning. 

For enkelte av oppgavene må påregnes deltagelse i rettssaker dersom man ønsker. Rettsapparatet benytter oftere og oftere eltakstmenn for vurdering av spesielle områder.

Oslo 30 000 

 

 

Nyhet.

Level 1. Elektrorelatert privat Brannetterforskningskurs BA4 og BA5 (Gjelder også andre enn elektrobransjen). 

Kurset er basert på tre klasseromssamlinger a 5 dager + eksamen. Dette brannetterforskningskurset må ikke forventes å erstatte allerede etablerte brannutdanningsprogram i offentlig regi, men vil kunne være et supplement til dette, med fokus på elektro og elektriske brannårsaker. Andre tekniske og taktiske vurderinger vil også være tema.

Føringer både i NFPA 1033 og NFPA 921 (Amerikansk brannetterforskningsføringer) samt “Håndbok i brannetterforskning”, utgitt av Norsk Brannvernforening ligger til grunn. I tillegg er Elektroskolens guideline ES GL 9500 sentral. 

Det må beregnes en del hjemmearbeid mellom samlingene.

Kurset er egnet for personell som har behov for elektrokunnskap relatert til brannetterforskning i sitt arbeid, være seg elektropersonell eller andre som ikke har elektrobakgrunn, som takstmenn brannutredere og politi, for å nevne enkelte profesjoner.

Utredere som ikke har rammeavtale med forsikringsselskap, men tilbyr sine tjenester både til forsikringsselskap og privatmarkedet er også velkomne. “Justice is blind”, eller “Fru Justitia” sine verdier er gjeldende for vår aktivitet.

Noen tema som belyses (ikke fullstendig): Forskjellig type lysbuebranner – forskjeller i temperaturer.

Grunnleggende elektrolære – overspenningsskader – “flytende nullpunkt i 400 Volts anlegg” – Vitnepsykologi – elsikkerhet – Forskjeller på instruert (BA4) og sakkyndig personale (BA5), Elsikkerhetsforskrifter – (FSE) –  drøfting av forskjellige problemstillinger i evalueringsfaser av brannetterforskningen – nyttige tips – smeltetemperaturer på noen metaller i “edel fase”, og ved blanding, etablering av nye legeringer og nye smeltetemperaturer, . 

Overbelastninger VS kortslutning, forskjell i “energiproduksjon”, netteieres informasjonsplikt, forventede senarier i fob med toveis måling, kjente forhold der feil på e -verkets høyspentnett har forårsaket brann i lavspentnettet, habilitet VS inhabilitet i etterforskningsfasen, juss, ++++++++  

Inkludert i kurset vil det bli noen tekniske øvelser, inkludert alle skal lære å måle kortslutningsstrømmer for å sette det i relasjon til sikringer / verns karakteristikk. 

Kurset er delt i tre, pris for hver av delene på pilotkurset er kr. 15 000 pr del. Ordinær pris vil sannsynligvis bli kr. 30 000,00 pr seanse + eksamensavgift. Kursunderlag som NFPA 921 og NFPA 1033 er ikke inkludert. Håndbok i brannetterforskning (2012) inngår.

Rabatt ved betaling av alle tre kursene i forkant av kurs 1. Det er kun anledning til å ta eksamen etter å ha gjennomført alle tre samlingene.  Passer det ikke med en av samlingene denne gangen, kan den tas ved neste kurs som eksempel. 

Kurset er basert på føringer i ISO 9001 og ISO 17020.

 

Oslo  

 

17.4.2018

 

Etablering av IK system for eltakstmenn. Dagskurs kun for de som har tatt grunnleggende eltakstutdanning og skadetakstkurs hos Elektroskolen AS.

  Kr. 2 950

7. til 9. mai

2018

 

NEK 405.3 Elkontroll næring / saksbehandlerkurs / 

(For de som ikke har 405.2 – brannforebyggende elkontroll – bolig fra tidligere tilbys ettermiddagskurs første kursdag – krav om NEK 405.2 for å få bestått NEK 405.3)

 

NEK 405.2 NEK 405.3

kr. 15 000

 NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 1 uke, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. 

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold.