Kurskalender

/Kurskalender

appleicon_57px Kurs 2018            Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

 

NYHET – nett- og klasseromsbasert

Privat Brannetterforskningskurs elektro, BA 4 og BA5,

(opplæring for arbeid på nett vil være obligatorisk 1. kursdag). Du må ha PC /Mac med internettilgang, og kunne skru av og på en PC.

Skroll nedover for mer info. 

   
5.1.208

Elkontroll landbruk –  fordypningskurs, for NEK 405.2 og NEK 405.3 sertifiserte. 

Meget relevant fordypningskurs, uavhengig om du kun driver med elkontroll i mindre landbruksbygg, eller større. 

Noen av kurstemaene: Ny elkotroll landbrukssjekkliste fra 2018, gassers påvirkning av metaller, tetthet på elektrisk utstyr, hvorfor PFXP ikke vil være tillatt i mange landbruksinstallasjoner, rapportering til FG- krav til innhold, rabatt til kunder, noe kjent brannfarlig utstyr, “flytende nullpunkt”,” vagabonderende strømmer”, “overharmoniske” +++

OSLO 4 750

22. til 26. januar

2018

 Grunnleggende eltakst bolig kurs

Markedet har et stort behov for eltakstmenn, være seg innen tilstandsvurdering mhp vedlikehold, tilstandsvurdering av boliger og næringsbygg før salg, eventuelt i forbindelse med skadetakst / eierskiftesaker.

For å få ta kurs innen skadetakst / eirskiftesaker må kandidaten også ha vært igjennom grunnleggende eltakstutdanning. Vi tilbyr også spesialkurs i brannetterforskning for kandidater som har gjennomført skadetakstutdanningen.

Behovet for kandidater som behersker elektroregelverket innen forsikringssaker, dvs bistå forsikringsselskap til korrekte oppgjør, eventuelt bistå boligeiere som har mistet boligene i brann, eller fått feil forsikringsopppgjør etter skade, er stort.

Oslo  30 000 

19. til 23. februar

2018.

 

Fordypningskurs eltakst bolig – skadetakst/ eierskiftesaker / brannetterforskning.

Kurset er godt egnet for de som ønsker å arbeide med eierskiftesaker, skadetakst av forskjellige kategorier innen el, og ikke minst noen grunnleggende føringer mhp brannetterforskning. 

For enkelte av oppgavene må påregnes deltagelse i rettssaker dersom man ønsker. Også retten benytter oftere og oftere eltakstmenn for vurdering av spesielle områder.

Oslo 30 000 
1. kvartal 2018

 

 

Elektrorelatert privat Brannetterforskningskurs BA4 og BA5. Nyhet !

Kurset er basert på tre klasseromssamlinger a 3 dager + teoretisk eksamen  og hjemmeeksamen med innlevering i etterkant, i tillegg til 10 nettsamlinger. Dette brannetterforskningskurset må ikke forventes å erstatte allerede etablerte brannutdanningsprogram, men vil kunne være et supplement til dette, med fokus på elektro og elektriske brannårsaker.

Kurset er basert på noen føringer både i NFPA 1033 og NFPA 921 (Amerikansk brannetterforskningsføringer) samt “Håndbok i brannetterforskning”, utgitt av Norsk Brannvernforening. I tillegg er Elektroskolens guideline ES 9500 sentral. 

Det må beregnes en del hjemmearbeid mellom samlingene.

Kurset er egnet for personell som har behov for elektrokunnskap relatert til brannetterforskning i sitt arbeid, være seg elektropersonell eller andre som ikke har elektrobakgrunn.

Noen tema som belyses (ikke fullstendig): Forskjellig type lysbuebranner – forskjeller i temperaturer.

Grunnleggende elektrolære – ovrespenningsskader – “flytende nullpunkt i 400 Volts anlegg” – Vitnepsykologi – elsikkerhet – Forskjeller på instruert (BA4) og sakkyndig personale (BA5), Elsikkerhetsforskrifter – FSE –  drøfting av forskjellige problemstillinger i evalueringsfaser av brannetterforskningen – nyttige tips – smeltetemperaturer på noen metaller i “edel fase”, og ved blanding, etablering av nye legeringer. 

Overbelastninger VS kortslutning, forskjell i “energiproduksjon”, netteieres informasjonsplikt, forventede senarier i fob med toveis måling, kjente forhold der feil på e -verkets høyspentnett har forårsaket brann i lavspentnettet, habilitet VS inhabilitet i etterforskningsfasen, juss, ++++++++  

 

Oslo Pris ikke endelig fastsatt.
 

Nyhet HMS (Helse, Miljø og sikkerhet) utreder – 

Det er behov for HMS utredere i hele samfunnet. Alle yrkesgrupper og bedriftskategorier har behov for bistand på dette området.  Dette kurset er i det vesentlige fokusert på el – og brannregelverk. Man må IKKE være elektrofagmann for å delta på kurset, men det vil være en fordel med elektrobakgrunn.

Kurset vil være spesielt gunstig for elektropersonell eller andre som må omskoleres av en eller annen årsak, ønsker nye utfordringer mm. Kjennskap til regelverk er en fordel, men ingen forutsetning, da det er sentralt tema i kurset.

Kurset vil høyst sannsynlig både være nettbasert og basert på noen dagers klasseromsundervisning, inkludert eksamen.

  Pris ikke fastsatt.

januar / februar 2018

Tidspunkt ikke fastsatt

Det vurderes resertifiseringskurs innen elektrotermografi (NEK 405.1), elkontroll bolig (NEK 405.2) og elkontroll næring (NEK 405.3). 

Kurset er best egnet for de som arbeider en del med nevnte normer. 

Det planlegges å kjøre kursene på to etterfølgende dager slik at man kan eventuelt ta resertifisering for alle sertifikatene i NEK 405. serien i løpet av to dager.

NEK 405.1

 

NEK 405.2 NEK 405.3

5 500

 

5 500 

 

NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 1 uke, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. 

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold.