Kurskalender

/Kurskalender

appleicon_57px Kurs 2017              Elektroskolen AS gjør flinke fagfolk enda dyktigere!

 

Brannetterforskningskurs BA 4 og BA5,

elektrisk relatert. Skroll nedover til kursstart den 12.12.2017 for mer info. 

 

 

 

16. og 17. oktober 2017

NYHET – IK elektrokurs

Bli tryggere i rollen i å lage et IK system., være seg for egen bedrift, kunder som feks borettslag, sameier, bedrifter, organisasjoner mfl.

Kursdeltager vil etter kurset kjenne til HMS / Ik forskriftens skriftlige krav (krav siden 1992) om hva som kreves skriftlig dokumentert i et IK / HMS system. Kandidaten vil kunne være en potensiell selger av tjenester til et produkt som er meget nødvendig for alle, og han vil også kunne si noe om hvorfor forsikringsbransjen kan kreve regress fra virksomheter / sameier mm som får skade, uten at et HMS / IK system er etablert.

PILOTKURS – rabattert

OSLO 10 000
18. til 20. oktober 2017

NYHET – Saksbehandler / elkontrollnæring (NEK 405.3) kurs 

Saksbehandler /NEK 405.3 kandidat kan vurdere om han har behov for eksamen eller ikke. Mange bedrifter får rabatt på premien etter elkontroll utført av NEK 405.3 sertifisert. Kandidaten vil etter kurset ha fått garantert bedret kunnskap innen:

  •    Kortslutningsstrømmer, hvorfor er IK min så veldig viktig spesielt?
  • Innstilling av justerbare vern
  • Juss – krav til kontrollforetak vs utførende
  • Dokumentasjonskrav – hvorfor er ikke “5 sikre” tilstrekkelig i mange sammenheng
  • Brannbelastning av kabler – FEL krav
  • Nye krav til merking av kabler fra 2017
  • Særnorske krav til belastning av kabler
  • Brannskade – hvorfor økning i antall branner der IK min / maks ikke er vurdert?
  • Barnnetterforskning – elektrisk utstyr å være klar over.
  • Risikovurdering mm.

Oslo   kr. 15 000

 6. til 10. november 2017

 Grunnleggende eltakst bolig kurs

Markedet har et stort behov for eltakstmenn, være seg innen tilstandsvurdering mhp vedlikehold, tilstandsvurdering av boliger og næringsbygg før salg, eventuelt i forbindelse med skadetakst / eierskiftesaker.

For å få ta kurs innen skadetakst / eirskiftesaker må kandidaten også ha vært igjennom grunnleggende eltakstutdanning. Vi tilbyr også spesialkurs i brannetterforskning for kandidater som har gjennomført skadetakstutdanningen.

Behovet for kandidater som behersker elektroregelverket innen forsikringssaker, dvs bistå forsikringsselskap til korrekte oppgjør, eventuelt bistå boligeiere som har mistet boligene i brann, eller fått feil forsikringsopppgjør etter skade, er stort.

Oslo  30 000 
27.11 til 1.12.2017

Fordypningskurs eltakst bolig – skadetakst/ eierskiftesaker / brannetterforskning.

Kurset er godt egnet for de som ønsker å arbeide med eierskiftesaker, skadetakst av forskjellige kategorier innen el, og ikke minst noen grunnleggende føringer mhp brannetterforskning. 

For enkelte av oppgavene må påregnes deltagelse i rettssaker dersom man ønsker. Også retten benytter oftere og oftere eltakstmenn for vurdering av spesielle områder.

Oslo 30 000 

Modul 1

12. -14.12.2017

Modul 2

16. – 18.01.2018

Modul 3 

13. – 15.02.2018

+ teoretisk og praktisk Eksamen

 

Elektrorelatert Brannetterforskningskurs BA4 og BA5. Nyhet – pilotkurs.

Kurset er basert på tre samlinger a 3 dager + teoretisk eksamen den 16.2.2017 og hjemmeeksamen med innlevering i etterkant. Dette brannetterforskningskurset må ikke forventes å erstatte allerede etablerte brannutdanningsprogram, men vil kunne være et supplement til dette, med fokus på elektro og elektriske brannårsaker.

Kurset er basert på noen føringer både i NFPA 1033 og NFPA 921 (Amerikansk brannetterforskningsføringer) samt “Håndbok i brannetterforskning”, utgitt av Norsk Brannvernforening. I tillegg er Elektroskolens guideline ES 9500 sentral. 

Det må beregnes en del hjemmearbeid mellom samlingene.

Kurset er egnet for personell som har behov for elektrokunnskap relatert til brannetterforskning i sitt arbeid, være seg elektropersonell eller andre som ikke har elektrobakgrunn.

Noen tema som belyses (ikke fullstendig): Forskjellig type lysbuebranner – forskjeller i temperaturer.

Grunnleggende elektrolære – ovrespenningsskader – “flytende nullpunkt i 400 Volts anlegg” – Vitnepsykologi – elsikkerhet – Forskjeller på instruert (BA4) og sakkyndig personale (BA5), Elsikkerhetsforskrifter – FSE –  drøfting av forskjellige problemstillinger i evalueringsfaser av brannetterforskningen – nyttige tips – smeltetemperaturer på noen metaller i “edel fase”, og ved blanding, etablering av nye legeringer. 

Overbelastninger VS kortslutning, forskjell i “energiproduksjon”, netteieres informasjonsplikt, forventede senarier i fob med toveis måling, kjente forhold der feil på e -verkets høyspentnett har forårsaket brann i lavspentnettet, habilitet VS inhabilitet i etterforskningsfasen, juss, ++++++++  

 

 

 

Oslo 47 500
Desember

Det vurderes resertifiseringskurs innen elektrotermografi (NEK 405.1), elkontroll bolig (NEK 405.2) og elkontroll næring (NEK 405.3). 

Kurset er best egnet for de som arbeider en del med nevnte normer. 

På grunn av deltagelse i forespeilede rettssaker i begynnelsen av desember er noe usikkert tidspunkt.

Det planlegges å kjøre kursene på to etterfølgende dager slik at man kan eventuelt ta resertifisering for alle sertifikatene i NEK 405. serien i løpet av to dager.

NEK 405.1

 

NEK 405.2 NEK 405.3

5 500

 

5 500 

 

NB. Ved avbestilling av kurs nærmere kursdato enn 1 uke, belastes full avgift, men gir rett til deltagelse på senere kurs. Ved avbestilling mellom 1 – 2 uker før kursoppstart belastes 1/ 2 avgift. 

Det tas forbehold om endring av kursdatoer pga deltagelse i rettssaker og andre force majour forhold.